Navigointipolku

Sukupuolten palkkaerot ovat edelleen suuret - 28/02/2014

Mies ulottuu isoon rahasäkkiin jakkaran avulla, kun taas naisen pieni pussi on ripustettu liian korkealle  © EU

EU:ssa vietetään palkkatasa-arvon päivää 28. helmikuuta – samana päivänä kuin viime vuonna. Naisten ja miesten palkkaerot ovat niin suuret, että naiset työskentelevät käytännössä vuoden kaksi ensimmäistä kuukautta "ilmaiseksi".

Sukupuolten välinen palkkakuilu eli naisten ja miesten tuntipalkkojen keskimääräinen ero ei ole viime vuosina juurikaan kaventunut, vaan pysyttelee Euroopassa sitkeästi noin 16 prosentissa.

Ero kapenee vain vähän

Palkkatasa-arvon päivää vietettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2011. Sen jälleen ero on kaventunut vain hieman, 17,5 prosentista 16,4 prosenttiin.

Teemapäivän ajankohta määräytyy sen mukaan, milloin naiset todellisuudessa alkavat saada työstään yhtä paljon palkkaa kuin miehet. Vuonna 2011 tapahtuma järjestettiin 5. maaliskuuta, sillä tilastojen mukaan naiset olivat edellisenä vuonna työskennelleet ensin 65 päivää ”ilmaiseksi”. Vuonna 2012 päivää vietettiin 2. maaliskuuta ja viime vuonna 28. helmikuuta.

Viime vuosien vähäinen muutos johtuu kuitenkin suurelta osin siitä, että talouskriisi on vaikuttanut erityisen paljon joihinkin miesvaltaisiin aloihin, kuten rakentamiseen tai teknisiin aloihin, eikä niinkään siitä, että naisten palkat olisivat nousseet.

Palkkatasa-arvon esteitä raivaamassa

Naisten palkkauksen ja työolosuhteiden paranemisen esteinä ovat olleet myös palkkajärjestelmien huono läpinäkyvyys ja samanarvoisen työn käsitettä koskeva oikeudellisen selkeyden puute.

Komissio julkaisi hiljattain raportin naisten ja miesten yhdenvertaista kohtelua koskevien EU-säännösten täytäntöönpanosta pdf - 82 KB [82 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) . Siinä todetaan, että työntekijöillä ei useinkaan ole riittävästi tietoa keinoista, joilla he voisivat puolustaa oikeuttaan samapalkkaisuuteen. Heillä ei myöskään ole aina saatavilla tietoa eri henkilöstöryhmien palkkatasoista.

Jos palkkausjärjestelmistä saataisiin läpinäkyvämpiä, palkkasyrjinnän kohteena olevat henkilöt voisivat helpommin verrata palkkojaan vastakkaista sukupuolta olevien työntekijöiden palkkoihin.

"Sama palkka samanarvoisesta työstä" kuuluu EU:n perusperiaatteisiin. Komissio työstää parhaillaan uutta aloitetta, jolla se pyrkii edelleen edistämään samapalkkaisuutta jäsenmaissa.

Lehdistötiedote: Sukupuolten välinen palkkaero EU:ssa pysyttelee sitkeästi 16,4 prosentissa

Naisten ja miesten palkkaero

Tasa-arvo kannattaa Deutsch (de) English (en) français (fr)

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä