Navigatsioonitee

Võrdse palga päeval rõhutatakse vajadust kaotada sooline ebavõrdsus - 28/02/2014

Mees võtab tooli kohal rippuva suure rahaga täidetud koti ja naine ulatab käe kõrgel tema kohal rippuva väikese koti suunas © EU

Teist aastat järjest langeb Euroopa võrdse palga päev veebruarikuu viimasele päevale, märkides asjaolu, et naised töötavad igal aastal kaks esimest kuud tasuta. Nii suur on naiste ja meeste palgaerinevus Euroopas.

Sooline palgalõhe ehk naiste ja meeste töötasu keskmine erinevus ei ole viimastel aastatel eriti muutunud ning püsib kogu Euroopas endiselt 16% juures.

Väike langustrend

Alates võrdse palga päeva algatamisest 2011. aastal, on sooline palgalõhe vähenenud minimaalselt – 17,5%-lt 16,4%-le.

2011. aastal tähistati seda päeva 5. märtsil, märkides asjaolu, et naised töötasid 2010. aasta esimesed 65 päeva n-ö tasuta. Teine võrdse palga päev toimus 2. märtsil 2012 ja kolmas 28. veebruaril 2013.

Olukorra teatav paranemine viimase nelja aasta jooksul ei ole aga tingitud niivõrd naiste töötasu suurenemisest, kui sellest, et majanduslangus on avaldanud suuremat mõju mõnedele sellistele sektoritele, kus töötavad põhiliselt mehed, nagu ehitus- ja tehnikasektor.

Võrdset tasustamist takistavate asjaolude kõrvaldamine

Muud naiste palga ja töötingimuste paranemist takistavad tegurid on näiteks palgasüsteemide vähene läbipaistvus ning õigusliku selguse puudumine võrdväärse töö määratluses.

Hiljutises aruandes meeste ja naiste võrdset kohtlemist käsitlevate ELi eeskirjade rakendamise kohta pdf - 82 KB [82 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) leiti, et töötajatel ei ole sageli võrdse tasustamise nõudmiseks piisavalt teavet, muu hulgas näiteks eri kategooria töötajate palgatasemete kohta.

Suurem läbipaistvus selles valdkonnas võimaldaks töötasuga seotud diskrimineerimise ohvritel võrrelda oma tasu vastassoost töötajate tasudega.

Komisjon töötab praegu välja uut algatust, mis peaks veelgi parandama ELi ühe aluspõhimõtte – võrdne tasu võrdse töö eest – järgimist.

Pressiteade: sooline palgalõhe püsib kogu Euroopas 16,4% juures

Soolised palgaerinevused

Miks võrdõiguslikkus end ära tasub Deutsch (de) English (en) français (fr)

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad