Διαδρομή πλοήγησης

Η Ημέρα Μισθολογικής Ισότητας υπογραμμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης της ανισότητας των φύλων - 28/02/2014

Ένας άνδρας ετοιμάζεται να πάρει μια μεγάλη σακούλα με ευρώ, ενώ μια γυναίκα δυσκολεύεται να φτάσει μια μικρή σακούλα. © EU

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μισθολογικής Ισότητας συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου, γεγονός που συμβολίζει ότι οι γυναίκες ουσιαστικά εργάζονται τους 2 πρώτους μήνες κάθε έτους χωρίς αποδοχές, καθώς υπάρχει σαφής διαφορά ανάμεσα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών.

Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών - όπως είναι γνωστή η μέση διαφορά των αποδοχών - έχει μεταβληθεί ελάχιστα τα τελευταία χρόνια και παραμένει στο 16% περίπου σε όλη την Ευρώπη.

Μικρή πτωτική τάση

Από το 2011, που εγκαινιάστηκε η Ημέρα Μισθολογικής Ισότητας, μειώθηκε οριακά το μισθολογικό χάσμα από 17,5% σε 16,4%.

Το 2011 η ημέρα γιορτάστηκε στις 5 Μαρτίου, για να υπογραμμιστεί ότι οι γυναίκες είχαν εργαστεί «δωρεάν» τις πρώτες 65 ημέρες του 2010. Η δεύτερη ημέρα γιορτάστηκε στις 2 Μαρτίου 2012 και η τρίτη στις 28 Φεβρουαρίου 2013.

Ωστόσο, η μικρή βελτίωση που σημειώθηκε τα τελευταία 4 χρόνια, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι η οικονομική ύφεση είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο σε ορισμένους ανδροκρατούμενους τομείς, όπως ο κατασκευαστικός και ο μηχανολογικός κλάδος, και όχι στην αύξηση των αποδοχών των γυναικών.

Άρση των εμποδίων για ίσες αποδοχές

Άλλοι παράγοντες που παρεμποδίζουν τη βελτίωση των αποδοχών και των όρων εργασίας των γυναικών είναι η έλλειψη διαφάνειας στα μισθολογικά συστήματα και σαφήνειας στον νομικό ορισμό της εργασίας ίσης αξίας.

Πρόσφατη έκθεση για την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την ίση μεταχείριση γυναικών και ανδρών pdf - 82 KB [82 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) επισημαίνει ότι συχνά οι εργαζόμενοι δεν διαθέτουν τα απαραίτητα στοιχεία για να αξιώσουν ίσες αποδοχές και να το επιτύχουν. Ανάμεσα στα στοιχεία αυτά είναι οι πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο αποδοχών των διαφόρων κατηγοριών εργαζομένων.

Η μεγαλύτερη διαφάνεια στον τομέα αυτόν θα επέτρεπε στα θύματα της διακριτικής μισθολογικής μεταχείρισης να συγκρίνουν ευκολότερα τις δικές τους αποδοχές με τις αντίστοιχες του άλλου φύλου.

Η Επιτροπή καταρτίζει επί του παρόντος μια νέα πρωτοβουλία που πιστεύει ότι θα ενθαρρύνει περισσότερο την ίση αμοιβή για ίση εργασία - θεμελιώδη αρχή της ΕΕ.

Δελτίο Τύπου: Στάσιμη στο 16,4% η διαφορά στους μισθούς μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρώπη

Μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών

Γιατί η ισότητα ανταμείβει Deutsch (de) English (en) français (fr)

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι