Навигационна пътека

Денят на равното заплащане подчертава нуждата от мерки срещу неравенството между половете - 28/02/2014

Мъж взема чувал с пари над столче, докато жена се протяга за малка торбичка високо над себе си © ЕС

За втора поредна година европейският Ден на равното заплащане се пада в последния ден на февруари, като така се отбелязва фактът, че първите 2 месеца на всяка година жените реално работят безплатно, имайки предвид голямата разлика между тяхното заплащане и това на мъжете.

Разликата в заплащането на жените и мъжете, изчислявана като средната разлика между техните възнаграждения, почти не се е променила през последните години и продължава да е около 16% за цяла Европа.

Лека тенденция към намаляване

От първото отбелязване на Деня на равното заплащане през 2011 г. насам разликата в заплащането на жените и мъжете е намаляла едва-едва — от 17,5% на 16,4%.

През 2011 г. денят се проведе на 5 март, като така бе отбелязан фактът, че жените са работили „безплатно“ първите 65 дни на 2010 г. Вторият ден се падна на 2 март 2012 г., а третият — на 28 февруари 2013 г.

Лекото подобрение през последните 4 години обаче се дължи по-скоро на икономическата криза, която засегна в по-голяма степен някои сектори като строителството и инженерството, в които работят предимно мъже, отколкото на увеличаване на заплащането на жените.

Премахване на пречките пред равното заплащане

Сред факторите, които възпрепятстват подобряването на условията на заплащане и труд за жените, са липсата на прозрачност по отношение на системите за заплащане и липсата на яснота относно правното определение за труд с равна стойност.

В неотдавнашен доклад относно прилагането на правилата на ЕС за равно третиране на жените и мъжете pdf - 82 KB [82 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) се посочва, че работниците често не разполагат с необходимата информация, за да подадат успешно жалба за равно заплащане. Това включва достъп до информация за равнищата на заплащане на различните категории служители.

Наличието на по-голяма прозрачност в тази област ще позволи на жертвите на дискриминация по отношение на заплащането да сравняват по-лесно своето възнаграждение с това на другия пол.

В момента Комисията работи по нова инициатива, с която се надява в още по-голяма степен да насърчи равното заплащане за един и същ труд — основен принцип на ЕС.

Съобщение за медиите: Разликата в заплащането между жените и мъжете в Европа остава 16,4%

Разлика в заплащането на жените и мъжете

Защо равенството си струва Deutsch (de) English (en) français (fr)

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки