Navigačný riadok

Podľa EÚ sa v oblasti prevencie korupcie musí urobiť viac - 06/02/2014

Osoba držiaca eurobankovky pred bankomatom

Podľa správy Európskej únie uverejnenej tento týždeň je korupcia celoeurópskym problémom a na jej prevenciu je potrebné vynaložiť väčšie úsilie.

V správe sa uvádza, že korupcia (zneužitie moci na vlastné obohatenie), ktorá zahŕňa napr. politickú korupciu, podplácanie štátnych úradníkov alebo korupciu v súkromnej sfére, existuje vo všetkých členských štátoch a európsku ekonomiku stojí približne 120 miliárd EUR ročne.

Korupcia navyše podkopáva dôveru v demokratické inštitúcie a oslabuje politické vedenie.

Rozsiahle obavy

Tri štvrtiny Európanov sa domnievajú, že korupcia je rozšírená v ich domovskej krajine a viac ako polovica sa domnieva, že ide o bežný jav medzi politickými stranami.

Jeden respondent z dvanástich sa v minulom roku podieľal na korupcii alebo bol jej svedkom, pričom 4 % opýtaných uviedli, že bol požiadaní, alebo sa od nich očakávalo, aby dali úplatok. Občania sa s najväčšou pravdepodobnosťou stretli s korupciou vo vzťahu so zdravotníckymi službami, súkromnými spoločnosťami, políciou a colnými orgánmi.

Boj proti korupcii

V posledných rokoch sa v európskych krajinách realizovali rôzne opatrenia na riešenie tohto problému. Ide napríklad o mechanizmy na kontrolu konfliktov záujmov, v rámci ktorých sa stanovili etické pravidlá a zlepšila transparentnosť. Tieto opatrenia, ktoré sa v jednotlivých štátoch EÚ značne líšia, však nie sú vo všetkých prípadoch dôkladne aplikované, a preto sa ich výsledky rôznia.

Treba vynaložiť viac úsilia na predchádzanie a odstránenie korupcie. Návrhy EÚ zahŕňajú zlepšenie efektívnosti súdov pri riešení prípadov korupcie, zabezpečenie ochrany informátorov a zvýšenie transparentnosti rozhodovania o verejných výdavkoch. Ide o oblasti, v ktorých je riziko výskytu korupcie vyššie, a to najmä na miestnej úrovni.

EÚ plánuje vytvoriť program pre európske krajiny, mimovládne organizácie a iné zainteresované strany, ktorý bude slúžiť na výmenu skúsenosti, lepšiu identifikáciu najefektívnejších politík a poskytovanie odbornej prípravy.

Monitorovanie korupcie

Správa EÚ o boji proti korupcii, ktorej počiatky siahajú do roku 2011, má napomôcť pri boji proti korupcii v Európe, posilniť politický záväzok v tejto oblasti a identifikovať spôsoby pomoci na úrovni EÚ.

Správa sa bude naďalej využívať na monitorovanie skúseností občanov EÚ s korupciou a bude sa vydávať každé 2 roky.

Správa EÚ o boji proti korupcii pdf - 613 KB [613 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Najčastejšie otázky – korupcia v EÚ English

Tlačová správa – prvá správa EÚ o boji proti korupcii

Správa o korupcii – zhrnutia pre jednotlivé štáty English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy