Cosán nascleanúna

Teastaíonn tuilleadh beart i gcoinne na caimiléireachta, a deir an AE - 06/02/2014

Bancnótaí euro ina lámh ag duine, in aice le hinneall bainc.

Is fadhb uile-Eorpach i gcónaí í an chaimiléireacht agus ní mór géarú ar na bearta atá ceaptha í a chosc, de réir tuarascála ón AE a foilsíodh an tseachtain seo.

Tá an chaimiléireacht, is é sin mí-úsáid cumhachta ar mhaithe le leas príobháideach, e.g. caimiléireacht sa pholaitíocht, oifigigh phoiblí a bheith á mbreabadh, gnóthaí cama a bheith ar bun idir comhlachtaí príobháideacha, tá sí le fáil i ngach tír san Eoraip agus cosnaíonn sí tuairim is €120 billiún ar an ngeilleagar gach bliain dar leis an tuarascáil ón AE.

I dteannta an chostais sin, creimeann an chaimiléireacht muinín an phobail in institiúidí an daonlathais agus lagaíonn sí cuntasacht lucht ceannais polaitíochta.

Ábhar imní forleitheadach

Creideann an tríú cuid de mhuintir na hEorpa go bhfuil an chaimiléireacht go forleitheadach ina dtír féin, agus measann an ceathrú cuid díobh gur rud coitianta í sna páirtithe polaitíochta.

Deir duine as dosaen gur imríodh caimiléireachtair féin nó go bhfaca sé í á himirt le hachar bliana anuas, agus deir 4% de na daoine gur iarradh orthu breab a thabhairt nó go rabhthas ag súil uathu go dtabharfaidís breab. Is linn dóibh a bheith ag plé leis na seirbhísí sláinte, le comhlachtaí príobháideacha, agus leis na póilíní nó leis an tseirbhís custaim is minice a imrítear caimiléireacht ar dhaoine.

Dul i ngleic leis an gcaimiléireacht

Le blianta beaga anuas cuireadh roinnt beart i bhfeidhm i dtíortha éagsúla sna Eoraip chun an fhadhb seo a chomhrac, mar shampla, meicníochtaí coiscthe coinbhleachtaí leasa, rialacha eitice a leagan síos, agus an trédhearcacht a mhéadú. Ní hionann in aon chor na bearta sin ó thír go chéile san AE, ná ní hionann a fheabhas atá ag éirí leo, arae ní i gcónaí a chuirtear i bhfeidhm go dian iad.

Ní mór níos mó a dhéanamh chun cleachtais chama a chosc agus pionós a chur ar lucht a ndéanta. Ar na moltaí a rinneadh ina leith sin tá feabhas a chur ar éifeachtacht na gcúirteanna agus iad ag plé le cásanna caimiléireachta, féachaint chuige go gcosnófar sceithirí faisnéise, agus trédhearcacht cinntí i leith caiteachas poiblí a mhéadú. (An ceann deireanach acu sin, is réimse é ina mbíonn an chaimiléireacht an-forleitheadach, go háirithe ar leibhéal áitiúil).

Tá sé beartaithe ag an AE clár a bhunú do thíortha na hEorpa, d'eagraíochtaí neamhrialtasacha, agus do dhreamanna eile trína bhféadfaidh siad a gcuid taithí a roinnt ar a chéile féachaint na polasaithe is éifeachtúla maidir leis an gcaimiléireacht a aithint agus oiliúint ina leith a chur ar fáil.

Monatóireacht a dhéanamh ar an gcaimiléireacht

Is é is aidhm don tuarascáil ón AE maidir le cosc na caimiléireachta, tuarascáil a céadullmhaíodh in 2011, cúnamh a thabhairt do gach duine atá ag comhrac na caimiléireachta, tiomantas lucht polaitíochta cur ina coinne a neartú, agus na caíonna a bhféadfadh an AE cuidiú a thabhairt a aithint.

Leanfaidh leis an tuarascáil de bheith ag déanamh monatóireachta ar an gcaimiléireachta imrítear ar shaoránaigh na hEorpa agus ar a bhfuil á dhéanamh ina coinne, agus foilseofar cinntí na tuarascála gach dhá bhliain.

Tuarascáil ón AE maidir le cosc na caimiléireachta pdf - 613 KB [613 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Ceisteanna Coitianta – an chaimiléireacht san AE

Preaseisiúint – an chéad tuarascáil ón AE maidir le cosc na caimiléireachta

Tuarascáil maidir leis an gcaimiléireacht – achoimre de réir tíre.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links