Navigatsioonitee

ELi sõnul tuleb võtta rohkem meetmeid korruptsiooni ärahoidmiseks - 06/02/2014

Euro pangatähed sularahaautomaadi kõrval.

Sel nädalal avaldatud ELi aruande kohaselt on korruptsioon jätkuvalt üleeuroopaline probleem ning sellevastast võitlust tuleks tõhustada.

ELi korruptsioonivastase võitluse aruandest selgub, et korruptsioon − „võimu kuritarvitamine isikliku kasu eesmärgil” − eksisteerib kõigis Euroopa riikides. See hõlmab kõike, alates poliitilisest korruptsioonistriigiametnikele altkäemaksu andmise ja korruptiivsete tehinguteni eraettevõtjate vahel. Korruptsioon läheb meie majandusele maksma ligikaudu 120 miljardit eurot aastas.

Selline tegevus õõnestab ka usaldust demokraatlike institutsioonide vastu ja nõrgendab poliitiliste juhtide vastutust.

Laiaulatuslik probleem

Kolm neljandikku eurooplastest leiab, et korruptsioon on nende riigis laialt levinud, ning rohkem kui pooled neist leiavad, et see on eriti levinud poliitiliste erakondade hulgas.

Iga kaheteistkümnes eurooplane ütleb, et on viimase aasta jooksul korruptsiooniga kokku puutunud või olnud korruptiivse tegevuse tunnistajaks, kusjuures 4% väidab, et neilt on küsitud või oodatud altkäemaksu maksmist. Kodanikud on kõige tõenäolisemalt kogenud korruptsiooni seoses tervishoiuteenuste, eraettevõtjate ja politsei- või tolliasutustega.

Korruptsiooni tõkestamine

Euroopa riigid on viimaste aastate jooksul rakendanud mitmesuguseid meetmeid asjaomase probleemi lahendamiseks. Need hõlmavad mehhanisme huvide konfliktide kontrollimiseks, eetikaeeskirjade kehtestamist ja läbipaistvuse suurendamist. Meetmed on ELi liikmesriikide lõikes siiski väga erinevad ning nende tulemused on olnud ebaühtlased, sest neid ei rakendata alati rangelt.

Tuleb teha rohkem korruptsiooni ärahoidmiseks ja selle eest karistamiseks. Ettepanekud hõlmavad kohtute töö tõhustamist korruptsioonijuhtumite käsitlemisel, korruptsioonist teatajatele kaitse tagamist ja läbipaistvuse suurendamist avaliku sektori rahastamisotsuste tegemisel − valdkond, mis on eriti tundlik korruptsiooni suhtes, eelkõige kohalikul tasandil.

EL kavatseb luua ka programmi Euroopa riikide, valitsusväliste organisatsioonide ja teiste huvitatud isikute jaoks, et jagada kogemusi ja aidata kindlaks määrata kõige tõhusam poliitika ning pakkuda koolitusvõimalusi.

Korruptsioonikontroll

ELi korruptsioonivastase võitluse aruande (see aruandlusmehhanism loodi 2011. aastal) eesmärk on aidata kaasa kõigile korruptsioonivastastele jõupingutustele Euroopas, et tugevdada poliitilist tahet ja teha kindlaks viise, kuidas EL saab abiks olla.

Aruande koostamisel võetakse jätkuvalt arvesse ELi kodanike korruptsiooniga seotud kogemusi ja selle vastu võitlemiseks tehtud jõupingutusi. Asjaomased järeldused avaldatakse iga kahe aasta järel.

ELi korruptsioonivastase võitluse aruanne pdf - 613 KB [613 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

KKK − korruptsioon ELis English

Pressiteade − ELi esimene korruptsioonivastase võitluse aruanne

Korruptsioonivastase võitluse aruanne − kokkuvõtted riikide kohta English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad