Cesta

EU apeluje, aby se v prevenci korupce dělalo více - 06/02/2014

Různé eurobankovky nad bankomatem

Podle zprávy EU z tohoto týdne se korupce nadále týká celé Evropy a je třeba učinit více, aby se jí zabránilo.

Zpráva konstatuje, že korupce, tzn. zneužití moci k osobnímu obohacení, má mnoho podob, od politické korupce přes uplácení státních úředníků až po nekalé praktiky v jednání soukromých společností mezi sebou. Vyskytuje se ve všech evropských zemích a v jejím důsledku evropská ekonomika ročně přichází přibližně o 120 miliard eur.

Korupce rovněž oslabuje důvěru v demokratické instituce a zpochybňuje odpovědnost politického vedení.

Obavy z korupce jsou rozšířeny v celé Evropě

Tři čtvrtiny Evropanů si myslí, že korupce se v jejich zemi hojně vyskytuje, a více než polovina z nich je přesvědčena, že mezi politickými stranami je naprosto běžná.

Jedna dvanáctina dotázaných se vyjádřila, že se v minulém roce s korupcí přímo setkala nebo byla jejím svědkem, přičemž 4 % z nich uvedla, že byli požádáni o úplatek nebo že se to od nich očekávalo. Nejčastěji mají občané zkušenost s korupcí ve zdravotnictví, v soukromých firmách, u policie nebo celních orgánů.

Boj proti korupci

V zájmu řešení tohoto problému byla v evropských zemích v posledních letech přijata různá opatření. Jsou mezi nimi mechanismy kontroly střetů zájmů, stanovení etických pravidel a podpora transparentnosti. Tato opatření se však mezi jednotlivými státy EU značně liší a výsledky jsou nerovnoměrné, protože ne vždy se navíc uvedená opatření důsledně prosazují.

Větší úsilí je třeba vyvinout v prevenci korupce a při jejím potírání. Zpráva navrhuje zefektivnit práci soudů řešících případy korupce, chránit osoby, které korupci ohlásí, a zvýšit transparentnost rozhodnutí o veřejných výdajích (to je oblast, která je ke korupci velmi náchylná, zejména na místní úrovni).

EU rovněž hodlá pro správní orgány evropských zemí, nevládní organizace a další subjekty zřídit program, v jehož rámci by sdílely své zkušenosti, hledaly nejúčinnější postupy a poskytovaly odbornou přípravu.

Monitorování korupce

Cílem zprávy o boji proti korupci v EU (zadané poprvé v roce 2011) je pomáhat při potírání korupce v Evropě, utvrdit politický závazek v této oblasti a najít způsoby, kterým by k tomuto boji mohla přispět Unie.

Komise bude i nadále sledovat názory a zkušenosti občanů EU s korupcí a bojem proti ní a svá zjištění bude zveřejňovat každé 2 roky.

Zpráva EU o korupci pdf - 613 KB [613 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Časté otázky – korupce v EU English

Tisková zpráva – První zpráva o boji proti korupci

Zpráva o korupci – shrnutí situace v jednotlivých zemích English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy