Sökväg

EU driver på dataskyddsreformerna - 28/01/2014

Studenter i en datasal

Kommissionen vill snabba på arbetet med att modernisera EU:s dataskyddsregler från 1995. Syftet är att stärka integriteten på nätet och hjälpa företagen.

Genom reformen ska ett enda regelverk införas i hela EU. Tanken är att förenkla och standardisera reglerna från 1995 som har genomförts på olika sätt i de olika länderna.

Människor ska lättare få tillgång till sina egna uppgifter. Man ska också ha ”rätt att bli bortglömd” och få sina personuppgifter raderade om det inte finns några legitima skäl att spara dem.

Ländernas dataskyddsmyndigheter ska också kunna bötfälla företag som bryter mot reglerna, och personuppgifter som samlas in för brottsutredningar ska skyddas bättre.

Många är oroliga

9 av 10 i EU oroar sig över att deras mobilappar samlar in uppgifter utan deras samtycke. 7 av 10 är oroade över hur företagen använder deras uppgifter. Det stärkta dataskyddet kan bidra till att återställa folks förtroende.

EU-kommissionen lade fram sitt lagförslag i januari 2012, men det måste godkännas av Europaparlamentet och ministerrådet. Förhoppningsvis kan förslaget bli gällande lag i slutet av året.

EU arbetar också för att återställa förtroendet för datautbytet mellan EU och USA.

Rätten till uppgiftsskydd

Personuppgifter kan vara allt från din adress till medicinsk information eller inlägg i sociala medier. Din rätt till skydd av personuppgifter anges i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Fördelar för företagen

Eftersom byråkratin minskar kan företagen spara cirka 2,3 miljarder euro om året.

De tjänar också på rättvisa konkurrensvillkor eftersom samma dataskyddsregler ska gälla alla företag som är verksamma i EU, även om de är baserade utanför EU.

Det kommer dock att finns en del undantag för småföretag för att begränsa kostnaderna.

Chatta med oss på EU:s dataskyddsdag

I samband med EU:s årliga dataskyddsdag svarar EU-experter på dina frågor om skydd av personuppgifter. Chatta på Twitter kl. 12–13.30 den 28 januari och tagga dina frågor med # EUdataP och # EUchat.

Pressmeddelande – Reformen av dataskyddsreglerna

Frågor och svar om dataskyddsreformen English

Pressmeddelande – EU uppmanar USA att återställa förtroendet för dataflödena

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar