Navigačný riadok

EÚ chce dosiahnuť pokrok v otázke reformy ochrany údajov - 28/01/2014

Sála plná študentov pracujúcich na počítačoch

Únia nalieha na dosiahnutie pokroku v oblasti modernizácie európskych pravidiel ochrany údajov z roku 1995, snaží sa zlepšiť práva na ochranu súkromia v online prostredí a uľahčiť podnikanie.

Výsledkom reformy by bol jediný právny rámec platný v celej EÚ. Cieľom reformy je zjednodušiť a štandardizovať nariadenia z roku 1995, ktoré jednotlivé členské štáty doteraz implementovali rôznymi spôsobmi.

Občania by získali jednoduchší prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo byť zabudnutý, ktoré im umožní vymazať tie informácie, na ktorých uchovávanie už nebudú existovať zákonné dôvody.

Vnútroštátne orgány na ochranu údajov by získali právo finančne postihovať spoločnosti, ktoré porušujú pravidlá. Zlepšila by sa aj ochrana osobných údajov zhromaždených na účely presadzovania práva.

Riešenie obáv

9 z 10 Európanov uvádza, že sú znepokojení mobilnými aplikáciami, ktoré zhromažďujú osobné údaje bez ich súhlasu. 7 z 10 má obavy z toho, ako môžu spoločnosti použiť informácie, ktoré zverejnia. Posilnenie ochrany údajov by mohlo pomôcť čiastočne obnoviť ich dôveru.

Európska komisia v januári 2012 predložila návrh právnych predpisov, ktorý však najskôr musia schváliť zákonodarné orgány Únie, Parlament a Rada EÚ. Očakáva sa, že by sa tak mohlo stať do konca tohto roka.

EÚ zároveň rokuje o opatreniach na obnovenie dôvery v dátové toky medzi Úniou a USA.

Právo na ochranu údajov

Osobné údaje zahŕňajú všetko – od adresy po zdravotné záznamy alebo príspevky na sociálnych sieťach. Charta základných práv Deutsch (de) English (en) français (fr) zaručuje občanom Únie právo na ochranu osobných údajov.

Výhody pre podniky

Jedným z cieľov návrhov je znížiť administratívne náklady pre podniky s odhadovanými úsporami vo výške 2,3 miliardy EUR ročne.

Zároveň by sa zabezpečili rovnaké podmienky pre všetkých uplatnením rovnakých pravidiel o ochrane údajov na všetky spoločnosti pôsobiace v EÚ bez ohľadu na to, kde sa nachádza ich sídlo.

Určité výnimky sa budú vzťahovať na malé a stredné podniky s cieľom znížiť ich finančné zaťaženie.

Deň ochrany údajov EÚ – zapojte sa do diskusie

Odborníci z EÚ budú pri príležitosti Dňa ochrany údajov 28. januára odpovedať na otázky súvisiace s ochranou údajov v živej internetovej diskusii na Twitteri od 12.00 do 13.30 hod. SEČ. Zapojte sa do nej aj vy prostredníctvom hashtagov #EUdataP a #EUchat.

Tlačová správa – Reforma pravidiel ochrany údajov – návrh EÚ

Reforma ochrany údajov v EÚ – najčastejšie otázky English

Tlačová správa – EÚ a USA: obnovenie dôvery v dátové toky

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy