Navigačný riadok

EÚ vyzýva na prijatie opatrení na zastavenie šírenia extrémizmu - 16/01/2014

Komisárka pre spravodlivosť Cecilia Malmströmová © EÚ

Európska komisia zverejnila 10-bodový akčný plán, v ktorom vyzýva členské štáty, aby sa viac angažovali v boji proti extrémizmu.

Plán vyzýva na účinnejšie preventívne a koordinované opatrenia v boji proti radikalizácii potenciálnych teroristov a rastúcej hrozbe politického extrémizmu v celej Európe.

Podpora stratégií na ukončenie extrémistickej činnosti

Jeden z hlavných návrhov predstavuje posilnenie opatrení zameraných na to, aby sa ľudia v prvom rade vôbec nezapájali do extrémistickej činnosti, alebo aby ich bolo možné presvedčiť o škodlivosti takýchto radikálnych ideológií. Na splnenie tohto cieľa Komisia žiada krajiny EÚ, aby vytvorili programy, ktoré budú motivovať extrémistov k tomu, aby opustili toto radikalizované prostredie a zanechali násilie.

Plán takisto vyzýva na vytvorenie celoeurópskeho znalostného centra na výmenu informácií, výsledkov výskumu a osvedčených postupov pri riešení politického extrémizmu. Ďalší návrh sa týka internetových diskusných fór a sociálnych médií, ktoré by sa mali využiť na boj proti šíreniu propagandy a online náborových techník.

Boj proti radikalizmu za hranicami Európy

Navrhované opatrenia sú zamerané nielen na prevenciu extrémistického násilia v rámci Európy, ale mali by aj odradiť jej obyvateľov cestujúcich do zahraničia od páchania teroristických činov, účasti na príprave v teroristických výcvikových táboroch alebo boja v zónach konfliktov. Takíto ľudia sa často postupne ďalej radikalizujú a pri návrate do Európy predstavujú zvýšenú hrozbu pre vnútornú bezpečnosť.

Komisia poskytne prostriedky na prípravu kontaktných pracovníkov (napríklad príslušníkov orgánov na presadzovanie práva, väzenských zamestnancov a sociálnych pracovníkov) s cieľom rozpoznať osoby, ktorým by mohlo hroziť, že sa stotožnia s extrémistickými názormi, a pomôcť im.

Týchto 10 odporúčaní je výsledkom dvojročnej práce Siete na zvyšovanie povedomia o radikalizácii (RAN), ktorú Komisia zriadila v roku 2011 a ktorá spája 700 odborníkov a kontaktných pracovníkov z celej Európy.

Komisia na najbližšie 4 roky vyčlenila 20 miliónov EUR na pomoc pri vykonávaní odporúčaní.

Tlačová správa: Reakcia EÚ na radikalizáciu a násilný extrémizmus

Sieť na zvyšovanie povedomia o radikalizácii English (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy