Navigatsioonitee

EL kutsub üles võtma meetmeid ekstremismi leviku peatamiseks - 16/01/2014

Õigusküsimuste volinik Cecilia Malmström © EU

Euroopa Komisjoni avaldatud 10-punktilise tegevuskavaga kutsutakse ELi liikmesriike üles andma suuremat panust äärmusliku vägivalla vastasesse võitlusse.

Kavaga nähakse ette karmimad ennetus- ja koordineerivad meetmed, et võidelda kogu Euroopas potentsiaalsete terroristide radikaliseerumise ning vägivaldse poliitilise ekstremismi üha suureneva ohu vastu.

Väljumisstrateegiate toetamine

Üks peamistest ettepanekutest hõlmab täiendavaid meetmeid, millega hoida ära inimeste sattumine äärmuslusse või veenda neid sellisest radikaalsest ideoloogiast eemalduma. Asjaomase eesmärgi saavutamiseks soovib komisjon, et ELi liikmesriigid arendaksid välja programmid, millega julgustataks äärmuslasi lahkuma radikaliseerunud keskkonnast ja loobuma vägivallast.

Samuti on vaja luua kogu ELi hõlmav teadmiste keskus, et jagada teavet, teadusuuringute tulemusi ja parimaid tavasid poliitilise ekstremismiga tegelemisel. Veel üks ettepanek hõlmab Interneti arutelufoorumite ja sotsiaalmeedia kasutamist propaganda leviku ja veebipõhise värbamistehnika tõkestamiseks.

Radikalismi vastane võitlus väljaspool Euroopat

Pakutud meetmete eesmärk ei ole ainult takistada äärmuslikku vägivalda Euroopas, vaid ka sellest väljapoole reisivate Euroopa residentide hoidumist terroriaktide toimepanemisest, terroristide treeninglaagrites osalemisest või võitlemisest konfliktipiirkondades. Sellised inimesed muutuvad asjaomases keskkonnas sageli veelgi äärmuslikumaks ning võivad Euroopasse naastes kujutada endast suurenenud ohtu sisejulgeolekule.

Komisjon eraldab vahendeid, et koolitada nn eesliinitöötajaid (nt õiguskaitseorganites, vanglates ja sotsiaalasutustes töötavad isikud), et need märkaksid inimesi, kes võivad omaks võtta äärmuslikke seisukohti, ning aitaksid neid.

Esitatud 10 soovitust on komisjoni poolt 2011. aastal loodud ning üle Euroopa 700 eksperti ja spetsialisti ühendava radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustiku kahe aasta töö vili.

Komisjon on eraldanud 20 miljonit eurot, et aidata järgmise 4 aasta jooksul asjaomaseid soovitusi rakendada.

Pressiteade: EL tõhustab võitlust vägivaldse äärmusluse suhtes

ELi radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustik English (en)

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad