Navigatsioonitee

Tegevuskava eesmärk on ennetada sisserändajate hukkumist merel - 05/12/2013

Itaalia piirivalvelaev sadamas © EL

EL avaldas kaugeleulatuva kava tugevdada oma merepiiride valvet, et ennetada nende sisserändajate hukkumist, kes ületavad Euroopasse jõudmiseks Vahemerd.

Igal aastal ületavad sajad sisserändajad Vahemerd, üritades pääseda Euroopasse. Käesoleva aasta oktoobris uppus 360 inimest, kui neid vedanud laev Itaalia saare Lampedusa lähedal külili vajus.

See oli viimaste aastate jooksul viimane ränk ning suurima hukkunute arvuga õnnetus paljude omataoliste hulgas, mis ohustavad ELi siseneda soovijaid, kui nad proovivad ületada Aafrikat Euroopast eraldavat veeteed.

Varjupaigasüsteemi põhjalik ülevaatamine

Selleks et vähendada õnnetuse kordumise ohtu, on komisjon teinud ettepaneku, et sisserändajad peaksid saama taotleda varjupaika ELis, samas ise välismaal olles. Niimoodi ei pea nad võtma Euroopasse jõudmiseks ette sageli hädaohtlikke reise.

Praegune ELi poliitika nõuab varjupaigataotlejatelt (kellest paljud põgenevad sõja või tagakiusamise eest oma kodumaalt), et nad oleksid pagulasseisundi taotlemise ajal juba Euroopa territooriumil.

Ettepaneku kohaselt teostaks Frontex (s.o Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur) Küprose ja Hispaania vahelisel merealal seiret, kasutades selleks ELi liikmesriikide aluseid. Sellise tegevuse maksumus on umbes 14 miljonit eurot aastas.

Komisjon loodab lisaks merel hukkumise ennetamisele ka seda, et kava abil peetaks kinni rohkem inimkaubitsejaid. Suurem patrulltegevus peaks samuti olema abiks inimkaubanduse ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses.

Komisjon on teinud ka ettepaneku osutada liikmesriikidele haldusalast abi, et tulla toime varjupaigataotluste suure hulgaga.

Pagulaste ümberasustamine

Ühe ettepaneku kohaselt saaks iga liikmesriik 6000 eurot iga ümberasustatud pagulase kohta. See julgustaks ELi liikmesriike näiteks tooma pagulasi lennukiga otse põgenikelaagritest või konfliktipiirkondadest.

Komisjon kutsub samuti üles sõlmima pagulaste sisserände haldamiseks kokkuleppeid ELi mittekuuluvate riikidega, konkreetselt selliste Põhja-Aafrika riikidega, mille kaudu paljud sisserändajad Euroopasse suunduvad.

ELi justiits- ja siseministritel on kavas arutada uut algatust käesoleval nädalal, enne kui 19. ja 20 detsembril toimuval ELi juhtide tippkohtumisel langetatakse lõplik otsus.

Pressiteade - ELi Vahemere suunalise sisserände alased meetmed DeutschEnglishfrançais

Poliitikadokument - Vahemere rakkerühm pdf - 155 KB [155 KB] English (en)

Teabeleht - ELi meetmed seoses sisserände ja varjupaigaga българскиEnglish

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad