Sökväg

EU trappar upp bedrägeribekämpningen - 22/07/2013

Justitia och EU-flaggan © EU

Ett nytt EU-organ ska utreda brott som gäller EU-medel och åtala misstänkta i nationella domstolar.

Varje år förlorar EU minst 500 miljoner euro i utgifter och inkomster genom misstänkta bedrägerier. EU-kommissionen vill inrätta en ny europeisk åklagarmyndighet för att stänga de kryphål som gör att kriminella personer kan försnilla skattebetalarnas pengar.

Den nya åklagarmyndigheten English ska vara oberoende och överbrygga klyftan mellan EU-ländernas straffrättsliga system, som tar stopp vid gränsen, och EU-organen, som inte kan utreda brott.

Myndigheten ska integreras i de nationella rättssystemen och låta europeiska åklagare göra utredningar och väcka åtal i EU-länderna. De ska samarbeta med nationell personal och tillämpa nationell lagstiftning. En gemensam europeisk åklagarmyndighet ska se till att de enskilda åklagarna följer samma linje i alla länder.

Eftersom strukturen bygger på befintliga resurser, kommer de eventuella extrakostnaderna att bli mycket låga.

De nationella domstolarna kommer att ansvara för den rättsliga prövningen, vilket innebär att den europeiska åklagarmyndighetens beslut kan överklagas till dem.

Dessutom ska de som anklagas för bedrägerier mot EU:s budget få fler lagstadgade rättigheter, t.ex. rätt till tolkning och översättning och tillgång till handlingar och rättshjälp (advokat). Kommissionen föreslår också att man utökar några av de rättigheter som redan finns i vissa länder: Rätten att tiga och betraktas som oskyldig, tillgång till rättshjälp samt rätten att lägga fram bevis och höra vittnen.

EU har redan en byrå för bedrägeribekämpning (Olaf). När åklagarmyndigheten har inlett sin verksamhet kommer Olaf inte längre att göra några administrativa utredningar av bedrägerier eller andra brott mot EU:s ekonomiska intressen. Olaf kommer i stället att fortsätta att utreda andra oegentligheter, bland annat allvarliga tjänstefel utan ekonomiska konsekvenser i EU-institutionerna.

Förslaget ska nu diskuteras i Europaparlamentet och ministerrådet. På grund av tidigare avtal kommer Danmark inte att delta i åklagarmyndigheten, medan Storbritannien och Irland uttryckligen måste meddela om de vill delta. Om inte alla länder vill ansluta sig till den nya myndigheten, kan en grupp på minst nio länder skapa den på egen hand.

Läs mer om den europeiska åklagarmyndigheten English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar