Navigacijska pot

EU zaostruje boj proti goljufijam - 22/07/2013

Kip Pravice in zastava EU © EU

Novi tožilec EU bo preiskoval kazniva dejanja v zvezi s proračunom EU in kazensko preganjal osumljence na nacionalnih sodiščih.

Vsako leto EU izgubi vsaj 500 milijonov evrov v prihodkih in odhodkih zaradi domnevnih goljufij. Z vzpostavitvijo novega urada evropskega javnega tožilca se bo zapolnila luknja v zakonih, ki omogoča kriminalcem, da si prilastijo davkoplačevalski denar.

Novi evropski urad javnega tožilca English je neodvisna ustanova, ki bo premostila vrzel med sistemi kazenskega pregona držav EU (katerih pristojnost je omejena na ozemlje posamezne države) in organi EU, ki ne smejo opravljati kazenskih preiskav.

Urad bo vključen v delovanje nacionalnih pravosodnih sistemov, saj bodo evropski javni tožilci lahko izvajali preiskave in kazenski pregon v državah EU. Sodelovali bodo s predstavniki nacionalnih organov in uveljavljali nacionalno zakonodajo. Urad evropskega javnega tožilca bo zagotavljal doslednost delovanja tožilcev v vseh državah.

Za delovanje urada se bodo uporabili obstoječi viri, dodatnih stroškov bo zelo malo.

Nacionalna sodišča bodo pristojna za sodni nadzor, kar pomeni, da bodo sprejemala pritožbe zoper odločitve evropskega urada.

Osumljenci, obtoženi goljufije v zvezi s proračunom EU, bodo imeli več procesnih pravic, vključno s pravico do tolmačenja in prevajanja, dostopa do dokumentacije v zadevi in dostopa do odvetnika. Komisija je tudi predlagala razširitev nekaterih pravic, ki jih že uporabljajo v nekaterih državah: pravica do molka in domneve nedolžnosti, dostop do pravne pomoči, pravica do predložitve dokazov in pravica do zaslišanja prič.

EU sicer že ima urad za boj proti goljufijam. Ko bo urad evropskega javnega tožilca začel delovati, evropski urad za boj proti goljufijam ne bo več izvajal upravnih preiskav goljufij ali drugih kaznivih dejanj, ki škodujejo finančnim interesom EU, vendar bo še naprej preiskoval druge nepravilnosti, vključno z resnimi nepravilnostmi v institucijah EU, ki sicer nimajo finančnega vpliva.

O predlogih bodo zdaj razpravljali evropski poslanci in države članice. Zaradi prejšnjih sporazumov Danska ne bo sodelovala v uradu, medtem ko se morata Združeno kraljestvo in Irska izrecno odločiti za sodelovanje (t.i. določba opt-in). Če se za ustanovitev urada ne odločijo vse države, ga lahko ustanovi skupina najmanj devetih držav članic.

Več o uradu evropskega javnega tožilca English

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave