Navigačný riadok

EÚ zintenzívňuje boj proti podvodom - 22/07/2013

Bohyňa spravodlivosti a vlajka EÚ © EÚ

Nový úrad EÚ má vyšetrovať trestné činy týkajúce sa finančných prostriedkov EÚ a stíhať podozrivých pred vnútroštátnymi súdmi.

Každý rok príde EÚ najmenej o 500 miliónov EUR zo svojho rozpočtu v dôsledku podozrení z podvodu. Európska komisia navrhuje zriadenie Európskej prokuratúry na vyplnenie medzier v právnych predpisoch, ktoré umožňujú niektorým páchateľom trestných činov zostať nepotrestanými za nezákonné ukrátenie daňových poplatníkov.

Nezávislá inštitúcia, nová prokuratúra English , by premostila medzeru medzi trestnými systémami krajín EÚ, ktoré sú obmedzené hranicami štátov, a orgánmi EÚ, ktoré nemajú právomoc vyšetrovať trestné činy.

Prokuratúra bude integrovaná do vnútroštátnych súdnych systémov, pričom Európski prokurátori budú vykonávať vyšetrovania a stíhať trestné činy v rámci členských štátov EÚ. Budú pracovať s národnými tímami a uplatňovať vnútroštátne právo. Európska prokuratúra zabezpečí rovnaký prístup prokurátorov vo všetkých krajinách.

Keďže celá štruktúra bude využívať existujúce zdroje, dodatočné náklady budú veľmi nízke.

Proti rozhodnutiam Európskej prokuratúry bude možné podať opravný prostriedok na vnútroštátnych súdoch.

V konaniach o podvodoch voči rozpočtu EÚ budú mať účastníci zaručenú vyššiu ochranu procesných práv, najmä pokiaľ ide o právo na tlmočenie a preklad, prístup k materiálom o konaní a právo na právneho zástupcu. Komisia takisto navrhuje rozšíriť určité práva platné v niektorých členských štátoch: právo odoprieť výpoveď, právo na prezumpciu neviny, prístup k právnej pomoci, právo predkladať dôkazy a vypočuť svedkov.

EÚ už má úrad pre boj proti podvodom. Po tom, čo Európska prokuratúra začne fungovať, úrad pre boj proti podvodom prestane vykonávať administratívne vyšetrovanie podvodov alebo inej trestnej činnosti, ktorá poškodzuje finančné záujmy EÚ. Bude však naďalej vyšetrovať ďalšie nezrovnalosti vrátane závažných pochybení zamestnancov EÚ, ktoré nemajú finančný dosah.

Návrh teraz prediskutujú poslanci EP a zástupcovia členských štátov v Rade. Vzhľadom na predchádzajúce dohody, sa Dánsko na projekte Európskej prokuratúry nezúčastní, zatiaľ čo Spojené kráľovstvo a Írsko musia výslovne vyjadriť záujem, ak sa chcú zapojiť. Ak vytvorenie Európskej prokuratúry jednohlasne nepodporia všetky štáty, stále ju môže vytvoriť skupina aspoň deviatich členských štátov.

Viac o Európskej prokuratúre English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy