Kruimelpad

EU voert strijd tegen fraude op - 22/07/2013

Vrouwe Justitia en de EU-vlag © EU

Een nieuw EU-orgaan moet fraude met EU-geld onderzoeken en verdachten voor de nationale rechtbanken brengen.

Elk jaar gaat minstens 500 miljoen euro van de EU-begroting verloren door fraude. De Europese Commissie wil een Europees openbaar ministerie oprichten dat de mazen in het net moet dichten, zodat criminelen niet langer ongestraft hun zakken kunnen vullen met Europees belastinggeld.

Een onafhankelijke instelling, het Europees openbaar ministerie English , moet de kloof overbruggen tussen de strafrechtsystemen van de EU-landen, die aan de nationale grenzen stoppen, en de EU-instellingen, die niet bevoegd zijn om strafrechtelijk onderzoek te doen.

Het openbaar ministerie zal worden opgenomen in de nationale rechtsstelsels. De Europese aanklagers gaan zich in de EU-landen zelf met onderzoek en vervolging bezighouden. Zij zullen daarbij samenwerken met teams van nationale medewerkers en de nationale wetgeving volgen. De Europese officier van justitie zal ervoor zorgen dat de afzonderlijke aanklagers in alle landen dezelfde koers volgen.

De kosten van het nieuwe Europees openbaar ministerie zijn erg laag, omdat er gebruik wordt gemaakt van bestaande structuren.

Nationale rechtbanken worden belast met de rechterlijke toetsing, wat betekent dat beslissingen van het Europees openbaar ministerie voor de nationale rechtbanken kunnen worden aangevochten.

Wie van fraude met EU-middelen wordt beschuldigd, krijgt meer rechten, zoals het recht op een tolk of vertaler, op inzage in de processtukken en op een advocaat. De Commissie stelt bovendien voor om bepaalde rechten die in sommige landen al bestaan, uit te breiden: het zwijgrecht en het vermoeden van onschuld, het recht op rechtsbijstand, het recht om bewijsstukken over te leggen en het recht om getuigen te horen.

De EU beschikt al over een Bureau voor fraudebestrijding, OLAF. Zodra het Europees openbaar ministerie op kruissnelheid is, zal OLAF geen administratief onderzoek meer doen naar fraude of andere onregelmatigheden die de financiële belangen van de EU schaden, maar alleen nog naar zaken zonder financiële gevolgen, zoals ernstig wangedrag van EU-personeel.

De plannen worden nu behandeld door het Europees Parlement en de nationale regeringen. In verband met eerdere afspraken zal Denemarken niet meedoen met het Europees openbaar openbaar ministerie en moeten het Verenigd Koninkrijk en Ierland nog uitdrukkelijk aangeven te willen meedoen. Als niet alle landen meewerken aan het Europees openbaar ministerie, kan een groep van minstens negen landen besluiten alleen door te gaan.

Meer over het Europees openbaar ministerie English

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links