Navigācijas ceļš

ES pastiprina cīņu pret krāpniecību - 22/07/2013

Taisnības dieviete un ES karogs © ES

ES dienests izmeklēs noziegumus, kas saistīti ar ES naudu, un uzturēs apsūdzību pret aizdomās turamajiem valstu tiesās.

Katru gadu aizdomas raisošu krāpnieciskas darbību rezultātā tiek zaudēti ES līdzekļi un ieņēmumi vismaz 500 miljonu eiro apmērā. Eiropas Komisija nākusi klajā ar priekšlikumu izveidot jaunu Eiropas prokuratūru. Mērķis ir novērst regulējuma nepilnības, kas ļauj dažiem noziedzniekiem piesavināties nodokļu maksātāju naudu un izvairīties no taisnīga soda.

Neatkarīga iestāde — jauna prokuratūra English — ļaus tuvināt ES valstu tiesu sistēmas, kuru pilnvaras nesniedzas tālāk par valsts robežām, un ES struktūras, kuras nevar veikt kriminālizmeklēšanu.

Šo dienestu iekļaus valstu tiesu sistēmās, un ES prokurori veiks izmeklēšanu un apsūdzību uzturēšanu ES valstīs. Viņi strādās kopā ar valsts darbinieku komandām un piemēros valsts likumdošanu. Vienota ES prokuratūra garantēs, ka prokuratūras savā darbā piemēro vienu un to pašu pieeju visās valstīs.

Tā kā visa struktūra izmantos patlaban pieejamos resursus, papildu izmaksas būs ļoti mazas.

Valstu tiesu ziņā būs tiesiskā kontrole, — tajās varēs pārsūdzēt ES prokuratūras lēmumus.

Personām, ko tur aizdomās par ES budžeta līdzekļu piesavināšanos, būs vairāk likumisko tiesību, ieskaitot tiesības uz mutisko un rakstisko tulkošanu, lietas materiālu pieejamību un advokātu. Komisija arī ierosina paplašināt dažas atsevišķās valstīs spēkā esošās tiesības: tiesības klusēt un tikt uzskatītam par nevainīgu, saņemt juridisku palīdzību, sniegt pierādījumus un uzklausīt lieciniekus.

ES jau ir krāpšanas apkarošanas birojs. Tad, kad būs izveidota un sāks darbu jaunā prokuratūra, pašreizējais krāpšanas apkarošanas birojs vairs neveiks krāpniecības vai cita veida ar ES finanšu interesēm saistītu noziegumu administratīvo izmeklēšanu, bet turpinās izmeklēt cita veida pārkāpumus, tostarp nopietnus pārkāpumus, kurus pieļāvuši ES darbinieki, pildot savus amatpienākumus, un kuri nav saistīti ar ES finansēm.

Šos priekšlikumus tagad apspriedīs EP deputāti un valstu valdības. Sakarā ar iepriekš noslēgtiem līgumiem Eiropas prokuratūra nedarbosies Dānijā, bet Lielbritānijai un Īrijai ir skaidri jāapstiprina sava dalība, ja tās to vēlas. Ja ne visām valstīm ir vēlme piedalīties jaunajā dienestā, šo dienestu var izveidot valstu grupa, kurā ir vismaz deviņas valstis.

Vairāk par ES prokuratūru English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites