Διαδρομή πλοήγησης

Μέτρα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης - 22/07/2013

Η Θέμις και η σημαία της ΕΕ © EU

Η νέα υπηρεσία της ΕΕ θα διερευνά εγκλήματα εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ και θα ασκεί δίωξη κατά των υπόπτων ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.

Κάθε χρόνο, εκτιμάται ότι τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ χάνονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ λόγω απάτης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη σύσταση μιας νέας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ώστε να καλυφθούν τα κενά που επιτρέπουν σε ορισμένους εγκληματίες να οικειοποιούνται ατιμώρητοι τα χρήματα των φορολογουμένων.

Η νέα Εισαγγελία English θα είναι ανεξάρτητο όργανο που θα γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των ποινικών συστημάτων των χωρών μελών της ΕΕ - των οποίων η δικαιοδοσία σταματά στα εθνικά σύνορα - και των οργάνων της ΕΕ, τα οποία δεν μπορούν να διενεργούν ποινικές έρευνες.

Η νέα υπηρεσία θα ενσωματωθεί στα εθνικά δικαστικά συστήματα, καθώς εθνικοί Εντεταλμένοι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς θα διενεργούν έρευνες και θα ασκούν διώξεις στις χώρες της ΕΕ, συνεργαζόμενοι με ομάδες εθνικών υπαλλήλων και εφαρμόζοντας την εθνική νομοθεσία. Της υπηρεσίας θα προΐσταται ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας, ο οποίος θα διασφαλίζει ότι οι μεμονωμένοι εισαγγελείς ακολουθούν την ίδια προσέγγιση σε όλες τις χώρες.

Δεδομένου ότι η δομή αυτή θα χρησιμοποιεί υφιστάμενους πόρους, θα χρειαστούν ελάχιστοι επιπλέον πόροι.

Δικαστική προσφυγή κατά των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα μπορεί να ασκείται ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.

Επίσης, με τη νέα πρόταση, οι κατηγορούμενοι για απάτη εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ θα αποκτήσουν περισσότερα δικονομικά δικαιώματα, όπως τα δικαιώματα διερμηνείας και μετάφρασης, πρόσβασης στα στοιχεία της υπόθεσης και υπεράσπισης από δικηγόρο. Η Επιτροπή προτείνει επίσης να επεκταθούν ορισμένα δικαιώματα που ισχύουν ήδη σε ορισμένες χώρες, π.χ. το δικαίωμα σιωπής και το τεκμήριο αθωότητας καθώς και τα δικαιώματα νομικής συνδρομής, προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων και εξέτασης μαρτύρων.

Η ΕΕ διαθέτει ήδη υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF). Μόλις συσταθεί και αρχίσει να λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η OLAF δεν θα διενεργεί πλέον διοικητικές έρευνες για απάτες ή άλλα εγκλήματα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, αλλά θα ερευνά για άλλου είδους παρατυπίες, όπως σοβαρά παραπτώματα χωρίς οικονομικές επιπτώσεις, που διαπράττουν υπάλληλοι της ΕΕ.

Οι προτάσεις θα συζητηθούν τώρα από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους υπουργούς των κρατών μελών. Βάσει προηγούμενων συμφωνιών, η Δανία δεν θα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ το ΗΒ και η Ιρλανδία πρέπει να δηλώσουν σαφώς και ρητά ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν. Σε περίπτωση που δεν συμφωνούν όλες οι χώρες για τη νέα υπηρεσία, ομάδα 9 τουλάχιστον κρατών μελών μπορεί να προχωρήσει μόνη της στη σύστασή της.

Περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία English

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι