Sti

EU optrapper kampen mod svig - 22/07/2013

Retfærdighedens gudinde, Justitia, og EU's flag © EU

Nyt EU-kontor skal undersøge lovovertrædelser, der involverer EU-midler, og retsforfølge mistænkte ved de nationale domstole.

Hvert år mister EU mindst 500 millioner euro på grund af formodet svig. EU-Kommissionen foreslår at lukke de smuthuller, der giver kriminelle mulighed for at stikke skatteydernes penge i egne lommer. Det vil man gøre ved at oprette en ny europæisk anklagemyndighed.

Den nye anklagemyndighed English skal som en uafhængig institution slå bro over kløften mellem EU-landenes strafferetlige systemer – hvis beføjelser standser ved de nationale grænser – og EU-organerne, som ikke kan foretage strafferetlig efterforskning.

Kontoret vil blive integreret i de nationale retssystemer med europæiske anklagere, der foretager efterforskninger og retsforfølgninger i EU-landene. De skal arbejde sammen med nationale team og følge national lovgivning. En europæisk offentlig anklagemyndighed vil sikre, at de enkelte anklagere følger den samme fremgangsmåde i alle lande.

Hele strukturen vil bygge på eksisterende ressourcer, så eventuelle ekstraomkostninger vil være meget små.

De nationale domstole udpeges som appelinstanser, hvilket betyder, at tvister vedrørende Den Europæiske Anklagemyndigheds afgørelser skal indbringes for dem.

Personer, der anklages for at svindle med EU's budget, vil også få flere juridiske rettigheder, herunder retten til tolkning og oversættelse samt adgang til sagsakter og en advokat. Kommissionen foreslår også, at visse rettigheder, der allerede findes i nogle lande, styrkes, nemlig retten til ikke at udtale sig og blive anset for uskyldig, adgang til retshjælp samt retten til at fremlægge beviser og høre vidner.

EU har allerede et kontor for bekæmpelse af svig. Når anklagemyndigheden fungerer, vil EU's kontor for bekæmpelse af svig ikke længere foretage administrative undersøgelser af svig eller andre lovovertrædelser, der skader EU's finansielle interesser, men vil fortsat undersøge andre uregelmæssigheder. Det kan være alvorlige forseelser, der begås af EU-ansatte, men ikke har finansielle konsekvenser.

De nye forslag vil nu blive drøftet af EU-parlamentarikere og nationale regeringer. På grund af det danske retsforbehold står Danmark uden for anklagemyndigheden, mens Storbritannien og Irland udtrykkeligt skal vælge, om de ønsker at deltage. Hvis ikke alle lande er villige til at deltage i det nye kontor, kan en gruppe på mindst ni lande skabe det alene.

Mere om den europæiske anklagemyndighed English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links