Cesta

EU zintenzivňuje boj proti podvodům - 22/07/2013

Socha spravedlnosti a vlajka EU © EU

Nový úřad EU bude vyšetřovat trestnou činnost týkající se finančních prostředků a podezřelé stíhat před soudy příslušných členských zemí.

Odhaduje se, že Evropskou unii osoby podezřelé z podvodů připraví minimálně o 500 milionů eur z výdajů a příjmů. V současné době je možné, aby v důsledku trestné činnosti unikly peníze. Viníci nejsou usvědčeni a tyto peníze nejsou nikdy vráceny. Tomu by měl zamezit nový úřad evropského veřejného žalobce.

Půjde o nezávislý úřad veřejného žalobce English , který přiblíží trestněprávní systémy členských států (jejich působnost končí na jejich hranicích) a orgány a instituce EU (ty nemohou vést vyšetřování trestné činnosti).

Úřad bude začleněn do soudních systémů jednotlivých členských států a evropští žalobci budou provádět vyšetřování a stíhání v rámci těchto států. Budou pracovat s týmy v těchto státech a uplatňovat jejich právní předpisy. Evropským žalobcům bude nadřazen jeden evropský veřejný žalobce, který zajistí, aby se ve všech zemích postupovalo stejně .

Celá struktura bude využívat již existující zdroje. Dodatečné náklady tedy budou velmi nízké.

Soudy jednotlivých zemí budou odpovědné za soudní přezkum. To znamená, že právě k nim se bude možné proti rozhodnutím úřadu evropského veřejného žalobce odvolat.

Osoby obviněné z podvodů s finančními prostředky EU budou také mít více zákonných práv, např. právo na tlumočení a překlad, právo nahlížet do spisu a právo na obhájce. Komise také navrhuje, aby byla rozšířena práva platná v současné době pouze v některých zemích: právo nevypovídat, presumpce neviny, přístup k právní pomoci, právo předložit důkaz a právo na výslech svědků.

EU již má k dispozici úřad pro boj proti podvodům. Jakmile bude úřad veřejného žalobce plně funkční, nebude se již úřad pro boj proti podvodům zabývat správním vyšetřováním podvodů a další trestné činnosti, která má dopad na finanční zájmy EU. Bude nicméně dále vyšetřovat jiné nesrovnalosti, např. vážná porušení povinností ze strany zaměstnanců EU, která finanční dopad nemají.

Návrh nyní projednají poslanci Evropského parlamentu a vlády členských států. Na základě předchozích dohod se agenda úřadu evropského veřejného žalobce nebude týkat Dánska. Spojené království a Irsko musejí výslovně sdělit, zda se mají zájem účastnit, či nikoliv. Podmínkou založení úřadu je, aby se k účasti zavázalo alespoň 9 zemí.

Další informace o Úřadu evropského veřejného žalobce English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy