Навигационна пътека

ЕС засилва борбата срещу измамите - 22/07/2013

Темида и знамето на ЕС © ЕС

Нова служба на ЕС ще разследва престъпления, свързани със средства на ЕС, и ще повдига обвинения срещу заподозрените в националните съдилища.

Всяка година най-малко 500 млн. евро от средствата и приходите на ЕС се губят поради предполагаеми измами. Европейската комисия предлага да се затворят вратичките в закона, благодарение на които някои престъпници се измъкват с парите на данъкоплатците, като се създаде нова служба - Европейска прокуратура.

Като независима институция новата прокуратура English ще запълни празнотата между наказателноправните системи на страните от ЕС, чиито правомощия свършват до националните граници, и органите на ЕС, които не могат да провеждат наказателни разследвания.

Службата ще бъде интегрирана в националните съдебни системи, като европейските прокурори ще провеждат разследвания и ще повдигат обвинения в съдилищата в страните от ЕС. Те ще работят с екипи от национални служители и ще прилагат националното законодателство. Единната европейска прокуратура ще гарантира, че отделните прокурори използват едни и същи подходи във всички страни.

Тъй като цялата структура ще използва съществуващи ресурси, допълнителните разходи ще бъдат много ниски.

Националните съдилища ще отговарят за съдебния контрол, което означава, че решенията на Европейската прокуратура ще могат да бъдат обжалвани пред тях.

Обвинените в измама, свързана с бюджета на ЕС, ще имат повече права, включително право на устен и писмен превод, достъп до материалите по делото и адвокат. Комисията предлага също някои права, които вече съществуват в някои страни, да бъдат разширени: правото да се запази мълчание и лицето да се счита за невинно, достъп до правна помощ, представяне на доказателства и изслушване на свидетели.

ЕС вече има служба за борба с измамите. След като прокуратурата бъде създадена и започне работа, службата за борба с измамите няма да провежда административни разследвания на измами или други престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС, но ще продължи да разследва други нередности, включително сериозни нарушения от страна на служителите на ЕС, без финансови последици.

Предложенията на Комисията сега ще бъдат разгледани от членовете на Европейския парламент и от правителствата на страните от ЕС. Поради предишни споразумения Дания няма да участва в Европейската прокуратура, а Обединеното кралство и Ирландия трябва изрично да потвърдят участието си, ако пожелаят да участват. Ако не всички страни желаят да участват в новата служба, група от най-малко девет държави може да я създаде самостоятелно.

Повече за Европейската прокуратура English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки