Sökväg

Enligt en ny EU-rapport fortsatte antalet nya droger att öka 2012 och de är allt lättare att få tag i – det ställer stora krav på narkotikabekämpningen i EU.

Globaliseringen, den nya tekniken och internet har lagt grunden till en öppnare marknad för nya droger, enligt EU:s narkotikabyrå English som övervakar narkotikaanvändningen i Europa.

Den här utvecklingen är en stor utmaning för behandlingshem, brottsbekämpande myndigheter och beslutsfattare, slår narkotikabyrån fast i sin årsrapport English .

Enligt byrån måste nu EU snabbt anpassa sin narkotikastrategi English till den nya marknaden.

Situationen i Europa

Utvecklingen var delvis positiv förra året – efterfrågan på cannabis och kokain minskade i några länder och antalet förstagångsanvändare av heroin minskade också.

Ett rekordstort antal människor i Europa behandlas för sitt narkotikamissbruk. Omkring 1,2 miljoner började ett behandlingsprogram under 2011. De flesta av dem missbrukar heroin eller liknande opioider, följt av cannabis- och kokainmissbrukare.

Enligt rapporten är behandling troligen den mest kostnadseffektiva metoden – även i ekonomiska kristider.

Behandlingsinsatser

Insatserna mot narkotika har stor betydelse för att hjälpa missbrukarna att ta sig ur, eller åtminstone hantera sitt missbruk. Trots det hotas behandlingsprogrammen i medlemsländerna av offentliga budgetnedskärningar.

Vissa länder har redan dragit in på budgeten, trots det omfattande narkotikamissbruket i Europa. Man uppskattar att en fjärdedel av de vuxna i Europa – cirka 85 miljoner människor – har använt olagliga droger någon gång i livet.

Omkring 6 500 människor dog av en överdos 2011. Det är visserligen 500 personer färre än föregående år, men narkotikarelaterade dödsfall är fortfarande ett stort problem.

Narkotikamarknaden anpassar sig också till efterfrågan – allt mer komplexa syntetiska droger kommer ut på marknaden i allt större antal. Myndigheterna upptäckte över 70 nya droger förra året och vissa av dem går att få tag i på laglig väg.

Det är framförallt globaliseringen och den nya tekniken som ligger bakom den snabba utvecklingen – med hjälp av internet kan användarna lätt hitta nya narkotikahandlare.

Läs mer om EU:s narkotikapolitik

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar