Navigačný riadok

Na nové drogy je potrebné reagovať flexibilne, uvádza sa v správe EÚ - 06/06/2013

V roku 2012 naďalej rástol počet a dostupnosť nových druhov drog, čo vyvíja tlak na úsilie EÚ v boji proti drogám a drogovej závislosti.

Podľa agentúry EÚ English , ktorá monitoruje užívanie drog v Európe, prispieva k rozvoju otvoreného trhu pre nové drogy globalizácia, technologický pokrok a internet.

Tento zásadný posun predstavuje značné výzvy pre liečebné programy, presadzovanie práva a tvorbu politiky, uvádza agentúra vo svojej výročnej správe English .

Zo záverov správy vyplýva, že EÚ bude musieť rýchlo upraviť svoju novú protidrogovú stratégiu English , aby mohla reagovať na dynamiku trhu.

Stav v Európe

V minulom roku došlo k určitým pozitívnym zmenám. Dopyt po kanabise a kokaíne v niektorých krajinách klesá a počet prvo-užívateľov heroínu poklesol.

Rekordný počet ľudí sa takisto zo závislosti lieči. Na odvykacie programy nastúpilo v roku 2011 približne 1,2 milióna Európanov. Ľudia závislí od heroínu a osoby odkázané na podobné opioidné drogy predstavujú najväčšiu skupinu liečených osôb, po ktorých nasledujú užívatelia kanabisu a kokaínu.

Stav v Európe podľa správy naznačuje, že liečba drogovej závislosti zostáva pravdepodobne nákladovo najefektívnejším prístupom – dokonca aj v ťažkých hospodárskych časoch.

Liečba

Hoci služby v oblasti liečby drogovej závislosti zohrávajú významnú pomocnú úlohu pre narkomanov pri skoncovaní alebo aspoň zvládnutí závislosti od užívania drog, liečebné programy sú ohrozené v dôsledku podfinancovania, keďže vlády sa snažia znížiť verejné rozpočty.

V niektorých krajinách už pristúpili k redukcii týchto programov, hoci užívanie drog v Európe zostáva na vysokej úrovni. Odhaduje sa, že štvrtina dospelých ľudí – približne 85 miliónov ľudí – vyskúšala drogy.

I keď počet úmrtí v dôsledku predávkovania poklesol v roku 2011 o 500 osôb na približne 6 500 obetí, úmrtia spôsobené užívaním drog zostávajú hlavnou výzvou pre služby verejného zdravia.

Trh s drogami sa takisto prispôsobuje dopytu. Rastie počet ešte zložitejších syntetických stimulujúcich látok na trhu. Orgány v uplynulom roku zistili viac ako 70 nových drog, z ktorých niektoré je možné stále získať zákonným spôsobom.

Globalizácia a informačné technológie sú významnou hybnou silou tejto rýchlej premeny trhu, pričom spojenie užívateľov s novými dodávateľmi umožňuje internet.

Viac o protidrogovej politike EÚ.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy