Navigācijas ceļš

Nepieciešams reaģēt uz jaunu narkotiku parādīšanos - 06/06/2013

ES ziņojumā teikts, ka 2012. gadā ir parādījušies vairāki jauni narkotiku veidi un ka tās ir kļuvušas pieejamākas. Tāpēc ES būs darba pilnas rokas, lai cīnītos pret nelegālo narkotiku lietošanu un mazinātu atkarību no tām.

Globalizācija, tehnoloģiju attīstība un internets ir veicinājuši atvērta tirgus izveidošanos, kurā vērojama jaunu narkotisko vielu aprite. Tā ziņo Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs English , kas pēta narkotiku lietošanas tendences Eiropā.

Šis pavērsiens atstās sekas uz ārstēšanās programmām, tiesībsargājošo iestāžu darbu un politikas veidošanu — tā centrs norāda gada ziņojumā English .

Centrs secina, ka ES nāksies strauji pielāgot jauno narkotiku apkarošanas stratēģiju English , lai risinātu problēmas šajā dinamiskajā tirgū.

Stāvoklis Eiropā

Pērn bija vērojamas dažas pozitīvas attīstības tendences: dažās valstīs samazinās pieprasījums pēc kaņepju preparātiem un kokaīna, turklāt nav vairs tik daudz heroīna lietotāju.

Rekordliels ir bijis to cilvēku skaits, kas ārstējušies no narkomānijas. 2011. gadā apmēram 1,2 miljoni eiropiešu bija piedalījušies rehabilitācijas programmās. Visvairāk cilvēku ārstējušies no heroīna un tamlīdzīgu opioīdu atkarības, nākamā lielākā grupa ir kaņepju preparātu un kokaīna lietotāji.

Situācija Eiropā liecina, ka ārstēšanās no narkomānijas joprojām ir ekonomiski visizdevīgākā pieeja, pat tagad, krīzes laikā.

Ārstēšanās programmas

Lai gan narkoloģiskās rehabilitācijas programmas ir ļoti svarīgas, lai narkomāni tiktu vaļā no šīs atkarības vai vismaz kontrolētu narkotiku lietošanu, šo programmu turpmākā pastāvēšana ir apdraudēta, jo valdības, konsolidējot budžetu, tām atvēl pārāk maz līdzekļu.

Dažas valstis jau ir samazinājušas piešķirto līdzekļu apjomu, kaut gan narkotiku lietošana Eiropā nav gājusi mazumā. Tiek lēsts, ka ceturtdaļa Eiropas pieaugušo iedzīvotāju (apmēram 85 miljoni cilvēku) esot kaut reizi pamēģinājusi nelegālās narkotikas.

Pārdozēšanas dēļ 2011. gadā no dzīves šķīrās apmēram 6500 cilvēki (par 500 mazāk nekā gadu pirms tam). Tāpēc narkotiku izraisītā mirstība joprojām ir liels izaicinājums veselības aizsardzības sistēmai.

Turklāt narkotiku tirgus mainās, pielāgojoties pieprasījumam, — tajā parādījies vairāk sintētisku stimulantu. Iestādes pagājušā gada laikā ir konstatējušas vairāk nekā 70 jaunus narkotiku veidus, no kuriem dažus var iegādāties pavisam likumīgi.

Globalizācija un informācijas tehnoloģijas ir faktori, kas būtiski veicinājuši šā tirgus straujo attīstību. Narkotiku lietotāji ar narkotisko vielu tirgotājiem var bez pūlēm sazināties internetā.

Vēl par ES narkotiku apkarošanas politiku

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites