Cosán nascleanúna

Teastaíonn solúbthacht le dul i ngleic le drugaí nua, de réir tuarascála ón AE - 06/06/2013

Tháinig méadú arís in 2012 ar líon agus ar sholáthar cineálacha nua drugaí. Is dúshlán sin d'iarrachtaí an AE cosc a chur ar dhrugaí mídhleathacha agus andúil a laghdú.

Is iad an domhandú, dul chun cinn na teicneolaíochta agus an t-idirlíon a spreag agus a d'fhorbair margadh oscailte i ndrugaí nua, de réir ghníomhaireacht drugaí an AE English , a bhíonn ag faire ar úsáid drugaí san Eoraip.

Maíonn an ghníomhaireacht ina tuarascáil English bhliantúil gur dúshlán mór é an t-athrú cuimsitheach sin nach mór do chláir chóireála, lucht forghníomhaithe dlí agus lucht déanta beartais dul i ngleic leis.

I dtuairim na gníomhaireachta, beidh ar an AE a straitéis drugaí English nua a choigeartú gan mhoill chun aghaidh a thabhairt ar an margadh dinimiciúil seo.

An staid san Eoraip

Chonacthas roinnt comharthaí dearfacha anuraidh – tá ag ladhú ar an éileamh ar channabas agus ar chócaon i dtíortha áirithe, agus tháinig laghdú ar líon na ndaoine a d'úsáid hearóin den chéad uair.

Tá cóireáil á cur ar níos mó daoine ná riamh in aghaidh na handúile. Chuaigh tuairim is 1.2 milliún duine san Eoraip isteach i gclár athshlánúcháin in 2011. Is iad na handúiligh hearóine agus andúiligh drugaí ópóideacha eile dá samhail an dreamh is mó a bhfuil cóireáil á cur orthu; agus ina dhiaidh sin úsáideoirí cannabais agus cócaoin.

Léiríonn an staid san Eoraip gurb í cóireáil in aghaidh drugaí an cur chuige is costéifeachtúla i gcónaí – fiú amháin agus an t-anró geilleagrach forleathan, de réir na tuarascála.

Seirbhísí cóireála

Cé gur tábhachtach an ról a imríonn na seirbhísí drugaí chun cuidiú le handúiligh deireadh a chur le húsáid drugaí, nó an úsáid sin a bhainistiú ar a laghad, tá baol ann nach dtabharfar dóthain maoinithe do chláir chóireála toisc rialtais a bheith ag iarraidh an buiséad poiblí a chiorrú.

Tá na cláir sin ciorraithe cheana féin i roinnt tíortha, in ainneoin ardleibhéal úsáide drugaí a bheith ann i gcónaí san Eoraip. Meastar go bhfuil drugaí mídhleathacha úsáidte ag aon cheathrú de dhaoine fásta na hEorpa – sin thart ar 85 milliún duine.

Cé nach bhfuair ach 6,500 duine bás mar gheall ar ródháileog in 2011 – 500 duine níos lú ná sa bhliain roimhe sin – dúshlán mór do sheirbhísí sláinte poiblí is ea na básanna drugaí i gcónaí.

Tá margadh na ndrugaí ag athrú de réir an éilimh freisin. Tá ag méadú de shíor ar líon agus ar chastacht na spreagthach sintéiseach atá ar an margadh. Tá breis is 70 druga nua braite ag na húdaráis le blianta beaga anuas, agus tá roinnt acu sin ar fáil go dleathach i gcónaí.

Tugann an domhandú agus teicneolaíocht na faisnéise spreagadh mór don mhargadh nua sin; cuireann an t-idirlíon ar chumas na n-úsáideoirí dul i dteagmháil le soláthróirí nua.

Tuilleadh faoi bheartas drugaí an AE

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links