Navigointipolku

Uudet huumeet edellyttävät EU-strategian mukauttamista - 06/06/2013

Uudentyyppisiä huumeita oli yhä enemmän saatavilla vuonna 2012. Tarjonnan kasvu on asettanut huumeiden torjuntaan ja huumeriippuvuuden vähentämiseen tähtäävät EU:n toimet haasteen eteen.

Globalisaatio, tietotekniikan muuttuminen ja internet ovat edistäneet myös avointen markkinoiden syntymistä uusille huumeille, toteaa Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus English (EMCDDA) tuoreessa raportissaan.

Raportin English mukaan huumemarkkinoiden perustavanlaatuinen muuttuminen asettaa kasvavia haasteita hoito-ohjelmille, lainvalvonnalle ja huumepolitiikkaa koskevalle päätöksenteolle.

EMCDDA:n mukaan EU:n on nopeasti mukautettava uutta huumausainestrategiaansa vuosiksi 2013–2020 English , jotta entistä dynaamisempien huumemarkkinoiden torjuntaan voidaan pureutua tehokkaasti.

Euroopan huumetilanne

Viime vuonna oli nähtävissä myös myönteisiä muutoksia: kokaiinin käytön ja kannabiksen polton vähenemisestä saatiin merkkejä joistakin maista. Myös uusien heroiinin käyttäjien määrä väheni.

Huumeriippuvaisten hoitoa on nyt tarjolla ennätyksellisen paljon. Vuonna 2011 noin 1,2 miljoonaa henkeä sai hoitoa huumeiden käytön vuoksi Euroopassa. Hoidossa olevista suurimman ryhmän muodostivat heroiinin ja muiden opioidien käyttäjät. Kannabiksen ja kokaiinin käyttäjät olivat seuraavaksi suurimmat ryhmät.

Euroopan tilanteen perusteella huumehoito (korvaus- ja muut huumehoidot) on edelleen kustannustehokkain strategia myös nykyisessä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.

Huumehoitoon liittyvät palvelut

Vaikka huumehoitoon liittyvät palvelut ovat keskeisiä huumeriippuvuudesta irti pääsemisessä ja huumeidenkäytön hallinnassa, monien hoito-ohjelmien rahoitus on vaarassa, kun Euroopan maat joutuvat etsimään talouden säästökohteita.

Joissakin maissa on jo leikattu hoito-ohjelmien määrärahoja, vaikka huumeidenkäyttö on edelleen runsasta Euroopassa. Noin 85 miljoonaa eurooppalaista aikuista on käyttänyt jossakin vaiheessa elämäänsä jotakin laitonta huumausainetta. Tämä on noin neljäsosa Euroopan aikuisväestöstä.

Vuonna 2011 yliannostuskuolemia tapahtui noin 6 500. Luku väheni 500:lla edellisvuodesta. Myönteisestä kehityksestä huolimatta huumekuolemien ehkäiseminen muodostaa edelleen suuren haasteen terveydenhuoltopalveluille.

Huumemarkkinat ovat myös mukautumassa kysyntään, ja markkinoille on tullut yhä enemmän uusia synteettisia stimulantteja. Vuonna 2012 jäsenvaltiot ilmoittivat yli 70 uudesta nk. muuntohuumeesta, joista osa on Euroopassa edelleen laillisesti saatavilla.

Globalisaatiolla ja tietotekniikan muutoksilla on ollut merkittävä vaikutus huumemarkkinoiden nopeaan muutokseen. Erityisesti internet luo uusia yhteyksiä huumeiden käyttäjien ja tarjoajien välille.

EU:n huumepolitiikka – lisätietoa

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä