Navigatsioonitee

ELi aruande kohaselt on uute uimastite puhul vajalik paindlik reageerimine - 06/06/2013

2012. aastal suurenes uut liiki uimastite hulk ja kättesaadavus. See esitab ELile väljakutse ebaseaduslike uimastite vastases võitluses ning asjaomase sõltuvuse vähendamisel.

Globaliseerumine, tehnoloogia areng ja internet on kujundanud uute uimastite avatud turu arengut. Nii väidab Euroopas uimastite kasutamist jälgiv Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus English .

Nagu on kirjas keskuse aastaaruandes English , on see põhimõtteline muutus oluliseks väljakutseks seoses raviprogrammide, õiguskaitse ja poliitika kujundamisega.

Keskuse järeldus on, et EL peab dünaamilisemale turule reageerimiseks koheselt kohandama oma uut uimastivastase võitluse strateegiat English .

Olukord Euroopas

Mõnes valdkonnas oli areng eelmisel aastal positiivne – osades riikides nõudlus kanepi ja kokaiini järele vähenes, samuti vähenes selliste heroiini tarbivate isikute arv, kes tegid seda esmakordselt.

Rekordiliselt suur hulk inimesi saab ka sõltuvusevastast ravi. 2011. aastal osales võõrutusprogrammis umbes 1,2 miljonit eurooplast. Suurima ravialuste rühma moodustavad heroiinisõltlased ja samalaadsete opiaate sisaldavate uimastite sõltlased, neile järgnevad kanepi- ja kokaiinikasutajad.

Aruande kohaselt näitab olukord Euroopas, et uimastisõltuvuse ravi jääb kõige tõenäolisemaks majanduslikult tasuvaks mooduseks, seda ka majandusraskuste ajal.

Raviteenused

Kuigi uimastitega seotud teenustel on sõltlaste abistamisel oluline roll kasutamisest loobumisel või vähemalt kasutamise kontrollimisel, ohustab raviprogramme alarahastamine, kuna valitsused soovivad oma eelarveid vähendada.

Mõnedes riikides on asjaomaseid programme juba piiratud vaatamata sellele, et uimastite kasutamine on Euroopas väga levinud. Hinnanguliselt on Euroopas üks neljandik täiskasvanuist (s.o umbes 85 miljonit inimest) kasutanud ebaseaduslikke uimasteid.

2011. aastal suri umbes 6500 inimest üledoosi tõttu – see on 500 võrra vähem, kui eelneval aastal. Siiski on uimastitega seotud surmajuhtumid tervishoiuasutustele jätkuvalt suureks probleemiks.

Uimastiturg kohaneb samuti nõudlusega ning turule ilmub varasemaga võrreldes järjest rohkem ning üha keerukamaid sünteetilisi erguteid. Möödunud aastal avastasid asjaomased asutused üle 70 uue uimasti, mõned neist on siiani seaduslikult kättesaadavad.

Globaliseerumine ja infotehnoloogia on kiiresti arneneval uimastiturul olulised mõjurid. Internet võimaldab uimastite kasutajatel leida uusi pakkujaid.

ELi uimastipoliitikast täiendavalt

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad