Cesta

Výskyt nových drog na trhu si vyžaduje pružnější opatření - 06/06/2013

V roce 2012 dále rostl počet a dostupnost drog nového chemického složení, což komplikuje úsilí EU v boji proti nedovoleným omamným látkám a o snížení počtu závislých.

Podle agentury EU pro drogy a drogovou závislost English , která monitoruje užívání drog v Evropě, umožnily globalizace, technologický pokrok a internet rozvoj trhu s novými drogami.

Jak agentura dále uvádí ve své výroční zprávě English , tento zásadní posun klade značné nároky na programy léčby, vymáhání práva i tvorbu politik.

Zpráva závěrem upozorňuje, že EU bude muset rychle přizpůsobit svou novou protidrogovou strategii English , aby mohla s nelegálními aktivitami na tomto rychle se měnícím trhu bojovat.

Situace v Evropě

V loňském roce došlo k určitému pozitivnímu vývoji – poptávka po marihuaně a kokainu se v některých zemích snižuje a snížil se i a počet prvních užití heroinu.

Rekordní počet lidí se rovněž ze závislosti na návykových látkách léčí. V roce 2011 nastoupilo na detoxikační léčbu přibližně 1,2 milionu Evropanů. Největší část pacientů představují lidé závislí na heroinu a jiných opioidech, dále uživatelé marihuany a kokainu.

Situace v Evropě naznačuje, že protidrogová léčba zůstává velmi pravděpodobně nákladově nejefektivnějším přístupem, a to i v obtížných hospodářských podmínkách, uvádí se ve zprávě.

Zajišťování léčby

Ačkoli jsou léčebné programy pro drogově závislé významnou pomocí a přinejmenším jim pomáhají závislost udržovat v jistých mezích, hrozí těmto službám nedostatek prostředků, neboť vlády usilují o snížení přídělů z veřejných rozpočtů.

Rozpočtové škrty byly již v některých zemích provedeny, přestože je počet drogově závislých v Evropě nadále vysoký. Odhaduje se, že až čtvrtina dospělých Evropanů – tj. přibližně 85 milionů lidí – v životě nějakou nedovolenou omamnou látku vyzkoušela.

V roce 2011 zemřelo na předávkování přibližně 6 500 osob, což oproti předchozímu roku představuje pokles o 500 případů – úmrtí související s užíváním drog zůstávají pro veřejné zdravotnictví velkou výzvou.

Drogový trh se rovněž přizpůsobuje poptávce a objevuje se tak čím dále více syntetických simulantů nového složení. Úřady v minulém roce zjistily přes 70 nových drog, z nichž některé lze stále zakoupit legálně.

Hnací silou tohoto rychle se vyvíjejícího trhu je globalizace a vzestup informačních technologií, které uživatelům umožňují spojit se s novými dodavateli.

Více o protidrogové politice EU

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy