Navigačný riadok

Posilnenie vašich práv - 08/05/2013

Sediaci chlapec, ktorý hľadí na jazero a v ruke drží hračku člna s kruhom hviezd na modrej lodnej plachte @ EÚ

Nové návrhy majú za cieľ odstrániť zvyšné prekážky, ktorým občania čelia v každodennom živote.

Občania EÚ sa každý deň stretávajú s prekážkami, ktoré im bránia využívať svoje práva.

Komisia prichádza s návrhom nových opatrení English zameraných na ich odstránenie. Konkrétne ide o:

  • predĺženie lehoty, počas ktorej môže nezamestnaná osoba poberať domáce dávky v nezamestnanosti v inom členskom štáte, v ktorom si hľadá prácu (v súčasnosti tri mesiace);
  • objasnenie pravidiel pre odbornú prax, aby praktikanti neboli využívaní ako neplatení zamestnanci;
  • uľahčenie uznávania dokladov totožnosti a povolení na pobyt z iných krajín EÚ vrátane osvedčení o technickej kontrole vozidiel;
  • zavedenie európskeho preukazu pre zdravotne postihnutých, ktorý im v inej krajine EÚ umožní využívať rovnaké výhody, aké majú jej štátni príslušníci (napríklad prístup k doprave, cestovnému ruchu, kultúre a voľnočasovým aktivitám);
  • posilnenie procesných práv občanov, ktorí sú podozriví alebo obvinení zo spáchania trestného činu, najmä pokiaľ ide o deti a zraniteľné skupiny obyvateľstva;
  • zlepšenie pravidiel EÚ češtinaDeutschEnglishfrançaisitalianomagyarpolskiRomânasuomisvenska týkajúcich sa riešenia cezhraničných sporov s nízkou hodnotou sporu v prípade cezhraničných nákupov (napríklad cez internet);
  • vytvorenie online nástrojov, pomocou ktorých si kupujúci budú môcť porovnať ceny digitálnych produktov predávaných v rôznych krajinách EÚ;
  • poskytnutie zrozumiteľných informácií o tom, na koho sa majú občania obrátiť pri riešení problémov, s ktorými sa stretli v inej krajine EÚ;
  • umožnenie toho, aby si občania zachovali svoje právo voliť vo voľbách (napr. komunálnych) v krajine, ktorej sú občanmi, bez ohľadu na to, v ktorej krajine EÚ žijú.

Návrhy sú reakciou na pripomienky občanov získané prostredníctvom online verejnej konzultácie English , prebiehajúcich dialógov s občanmi English a informačnej služby Europe Direct.

Komisia zároveň predložila pravidelnú správu o vykonávaní základných práv DeutschEnglishfrançais a rodovej rovnosti English v EÚ.

Komisia týmito návrhmi posilňuje opatrenia prijaté v roku 2010 English s cieľom zlepšiť uplatňovanie práv občanov v praxi. Práce na plnení týchto opatrení pokračujú.

Čo je európske občianstvo?

Každý občan krajiny EÚ je zároveň občanom Únie. Každý občan EÚ tak má okrem vnútroštátnych práv k dispozícii doplnkový súbor práv, ktoré sú zakotvené v zmluvách EÚ a v Charte základných práv Európskej únie .

Občianstvo EÚ dáva ľudom právo na život, prácu, cestovanie a nakupovanie v ktorejkoľvek z 27 členských krajín Únie za rovnakých podmienok ako v ich domovskej krajine.

Viac o vašich právach občana EÚ

2013 – Európsky rok občanov

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy