Navigācijas ceļš

ES aizstāv jūsu tiesības - 08/05/2013

Zēns sēž un skatās uz ezeru, rokā turot rotaļu laiviņu, uz kuras zilajām burām ir ES zvaigžņu aplis @ ES

Jauni priekšlikumi, kuros ierosināts novērst vēl atlikušos šķēršļus, kas traucē dzīvot, strādāt un iepirkties citās ES dalībvalstīs.

Iedzīvotāji regulāri atklāj, ka ir šķēršļi, kas viņiem traucē pilnībā izmantot savas tiesības, ko dod ES pilsonība.

Tāpēc Komisija ierosinājusi jaunus pasākumus English , kas šādus šķēršļus novērsīs. Piemēram:

  • bezdarbniekiem pagarināt viņu valsts nodrošinātā bezdarbnieku pabalsta termiņu (lai tas būtu garāks par pašreizējiem 3 mēnešiem), kad viņi meklē darbu citā ES dalībvalstī;
  • padarīt skaidrākus noteikumus par praksi, lai praktikantus nevarētu ekspluatēt kā darbaspēku, kam nav jāmaksā;
  • valstīm atvieglot citu ES dalībvalstu izsniegtu identifikācijas un uzturēšanās dokumentu atzīšanu (tostarp arī automašīnu tehniskās apskates sertifikātu);
  • izstrādāt vienotu invaliditātes karti, kas invalīdiem citā ES dalībvalstī ļautu baudīt tās pašas priekšrocības, kuras pienākas vietējiem iedzīvotājiem (piemēram, transporta, tūrisma, kultūras un izklaides pasākumu pieejamība);
  • paplašināt to cilvēku juridiskās tiesības, kurus tur aizdomās par noziegumu vai tajā apsūdz (jo īpaši — bērnus un neaizsargātu sociālo grupu pārstāvjus);
  • uzlabot ES noteikumus češtinaDeutschEnglishfrançaisitalianomagyarpolskiRomânasuomisvenska par tādu pārrobežu strīdu risināšanu, kuri ir par nelieliem pirkumiem internetā vai citā ES dalībvalstī;
  • tīmeklī pircējiem nodrošināt rīku, ar kuru var salīdzināt digitālo preču cenas dažādās ES valstīs;
  • gādāt, lai iedzīvotājiem būtu vieglāk noskaidrot, kurš var palīdzēt atrisināt problēmas, ar kurām viņi saskārušies citā ES valstī;
  • dot pilsoņiem iespēju balsot viņu mītnes valsts vēlēšanās neatkarīgi no tā, kurā ES dalībvalstī viņi dzīvo.

Šiem priekšlikumiem ierosme nākusi no tīmeklī sarīkotas sabiedriskās apspriešanas English , dialoga ar iedzīvotājiem English , kurš joprojām turpinās, un no informatīvā dienesta “Europe Direct”.

Komisija arī regulāri sagatavo ziņojumus par pamattiesību ievērošanu DeutschEnglishfrançais un dzimumu līdztiesību English Eiropas Savienībā.

Šie jaunie priekšlikumi papildina pasākumus, kas 2010. gadā veikti English , lai pilsoņu tiesības padarītu iedarbīgākas praksē. To īstenošanā jau tikts tālu.

Kas ir Eiropas Savienības pilsonība?

Ikviens kādas ES dalībvalsts pilsonis ir arī ES pilsonis. Papildus valstu noteiktajām tiesībām ES pilsoņiem ir papildu tiesības, ko garantē ES līgumi un ES Pamattiesību harta .

ES pilsonība dod cilvēkiem tiesības dzīvot, strādāt, ceļot un iepirkties jebkur 27 ES dalībvalstīs gluži tāpat, it kā viņi būtu savā valstī.

Sīkāk par jūsu kā ES pilsoņa tiesībām

2013. gads — Eiropas Pilsoņu gads

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites