Navigointipolku

Kansalaisten oikeuksien toteutumista parannetaan - 08/05/2013

Poika istuu laiturilla järven rannassa sylissään leluvene, jonka purjeena on sininen EU:n tähtilippu @ EU

EU:n kansalaisilla on oikeus asua, työskennellä ja tehdä ostoksia missä tahansa EU-maassa. Komissio haluaa poistaa esteet näiden oikeuksien toteutumiselta.

Monet eurooppalaiset kohtaavat päivittäin esteitä pyrkiessään käyttämään oikeuksiaan EU-kansalaisena.

Tilanteen korjaamiseksi komissio ehdottaa toimenpidepakettia English , jolla halutaan muun muassa

  • pidentää toisesta EU-maasta työtä hakevien työttömyyskorvausjaksoa, joka on tätä nykyä 3 kuukautta
  • selventää harjoittelijoiden oikeuksia, ettei heitä käytetä hyväksi ilmaisena työvoimana
  • helpottaa henkilöllisyys- ja oleskeluasiakirjojen sekä ajoneuvojen katsastustodistusten tunnustamista toisissa EU-maissa
  • kehittää yleiseurooppalainen vammaiskortti, jolla vammaiset voisivat saada toisessa EU-maassa samoja etuja kuin maan omat kansalaiset (esim. liikenne, matkailu, kulttuuri, vapaa-aika)
  • edistää rikoksesta epäiltyjen ja syytettyjen (erityisesti lasten ja muiden heikommassa asemassa olevien) oikeuksia
  • kehittää EU-sääntöjä sellaisia oikeusriitoja varten, jotka liittyvät arvoltaan vähäisten ostosten tekoon toisesta EU-maasta (esim. verkkokaupasta)
  • luoda järjestelmä, jossa kuluttajat voisivat verkossa vertailla EU:ssa myytävien digitaalisten tuotteiden hintoja
  • parantaa kansalaisten mahdollisuuksia saada apua, jos he joutuvat ongelmatilanteisiin toisessa EU-maassa
  • helpottaa kansalaisten mahdollisuuksia äänestää kotimaansa vaaleissa riippumatta siitä, missä EU-maassa he asuvat.

Ehdotuksia laadittaessa on otettu huomioon palaute palaute, joka on saatu asiaa koskevassa verkkokuulemisessa English , meneillään olevissa kansalaiskeskusteluissa English ja Europe Direct -neuvontapalvelun kautta.

Komissio tekee säännöllisesti katsauksia myös perusoikeuksien toteutumisesta DeutschEnglishfrançais ja sukupuolten tasa-arvosta English EU:ssa.

Komission ehdotuksilla täydennetään vuonna 2010 tehtyjä toimenpide-ehdotuksia English , joilla haluttiin tehostaa kansalaisten oikeuksien toteutumista käytännössä. Monia näistä toimenpiteistä on jo toteutettu.

Mitä tarkoitetaan EU-kansalaisuudella?

Jokainen jonkin EU-maan kansalainen on samalla myös unionin kansalainen. Oman maan kansalaisoikeuksien lisäksi EU-kansalaisilla on tiettyjä oikeuksia, jotka perustuvat EU:n perussopimuksiin ja perusoikeuskirjaan .

EU-kansalaisuus merkitsee oikeutta asua, työskennellä, matkustaa ja tehdä ostoksia missä tahansa EU:n 27 jäsenmaan alueella niin kuin kotimaassaan.

EU-kansalaisten oikeudet – lisätietoa

Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä