Διαδρομή πλοήγησης

Καλύτερη προάσπιση των δικαιωμάτων σας - 08/05/2013

Αγόρι κοιτάζει μια λίμνη κρατώντας καραβάκι με τα αστέρια της ΕΕ στα γαλάζια πανιά του@ EU

Οι νέες προτάσεις αναμένεται ότι θα εξαλείψουν τα εναπομείναντα εμπόδια όσον αφορά τη διαμονή, την εργασία και τις αγορές οπουδήποτε στην ΕΕ.

Κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε εμπόδια κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που έχουμε ως πολίτες της ΕΕ.

Η Επιτροπή προτείνει νέα μέτρα English για την εξάλειψη των εμποδίων αυτών, όπως:

  • παράταση της διάρκειας των παροχών ανεργίας που λαμβάνουν οι άνεργοι από τη χώρα καταγωγής τους πέραν των 3 μηνών που ισχύουν σήμερα, ενόσω αναζητούν εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ
  • αποσαφήνιση των κανόνων για τους ασκουμένους, ώστε αυτοί να μην πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης μέσω μη αμειβόμενης εργασίας
  • διευκόλυνση της αποδοχής από τα κράτη μέλη εγγράφων ταυτότητας και διαμονής, καθώς και πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου για τα αυτοκίνητα
  • καθιέρωση μιας κοινής κάρτας αναπηρίας που θα επιτρέπει στα άτομα με αναπηρία να λαμβάνουν σε άλλη χώρα της ΕΕ τις ίδιες παροχές με τους υπηκόους της (όσον αφορά π.χ. την πρόσβαση στις μεταφορές, τον τουρισμό, και τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις)
  • ενίσχυση των νομικών δικαιωμάτων όσων είναι ύποπτοι ή κατηγορούνται για τη διάπραξη εγκληματικής πράξης - ιδίως των παιδιών και των πλέον ευάλωτων ατόμων
  • βελτίωση των κανόνων της ΕΕ češtinaDeutschEnglishfrançaisitalianomagyarpolskiRomânasuomisvenska για τη διευθέτηση διασυνοριακών διαφορών όσον αφορά μικρές αγορές μέσω του διαδικτύου ή σε άλλη χώρα της ΕΕ
  • εξασφάλιση διαδικτυακού μέσου για τους καταναλωτές ώστε να συγκρίνουν τις τιμές ψηφιακών προϊόντων που πωλούνται σε όλη την ΕΕ
  • διευκόλυνση των πολιτών να βρίσκουν ποιος μπορεί να λύσει τα προβλήματα που συναντούν σε μια άλλη χώρα της ΕΕ
  • παροχή στους πολίτες της δυνατότητας να ψηφίζουν στις εθνικές εκλογές που διενεργούνται στη χώρα καταγωγής τους, οπουδήποτε κι αν ζουν στην ΕΕ.

Οι προτάσεις βασίζονται σε παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν μέσω μιας διαδικτυακής δημόσιας διαβούλευσης English , των συνεχιζόμενων συζητήσεων με τους πολίτες English και της υπηρεσίας παροχής πληροφοριών Europe Direct.

Παράλληλα, η Επιτροπή εκδίδει τακτικά εκθέσεις για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων DeutschEnglishfrançais και την ισότητα των φύλων English στην ΕΕ.

Οι προτάσεις ενισχύουν τα μέτρα που υλοποιούνται ήδη από το 2010 English για την αποτελεσματικότερη άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιθαγένεια.

Τι είναι η ευρωπαϊκή ιθαγένεια;

Κάθε υπήκοος χώρας της ΕΕ είναι και πολίτης της Ένωσης. Εκτός από τα εθνικά προνόμια, οι πολίτες έχουν και ορισμένα ακόμη δικαιώματα τα οποία εγγυώνται οι Συνθήκες της ΕΕ και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ .

Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια παρέχει στους πολίτες το δικαίωμα να ζουν, να εργάζονται, να ταξιδεύουν και να πραγματοποιούν αγορές στις 27 χώρες μέλη, σαν να βρίσκονταν στη χώρα τους.

Περισσότερα για τα δικαιώματα που έχετε ως πολίτης της ΕΕ

2013 – Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι