Cesta

Opatření na posílení vašich práv v EU - 08/05/2013

Chlapec sedí na břehu jezera a pouští po vodě loďku se symbolem EU na plachtách @ EU

Podle nových návrhů by měly být odstraněny zbývající překážky, které občanů EU brání volně se stěhovat za prací a nakupovat zboží v jiné zemi Unie.

Při uplatňování práv EU se lidé ještě stále potýkají s řadou překážek.

K řešení této situace navrhuje Komise nová opatření English , mezi něž např. patří:

  • prodloužit dobu, po níž mohou uchazeči o zaměstnání pobírat dávky v nezaměstnanosti ze své země, zatímco si hledají práci v jiné zemi EU (v současné době to jsou 3 měsíce)
  • vyjasnit pravidla pro stážisty, aby stáže nebyly využívány jako forma neplacené práce
  • usnadnit uznávání dokladů z jiné země EU prokazujících totožnost a povolení pobytu, včetně osvědčení o technické způsobilosti vozidel
  • zavést společný průkaz pro zdravotně postižené, který by těmto lidem při cestách do jiné země EU zaručil stejné výhody, jako mají státní příslušníci dané země (např. v oblasti dopravy, cestovního ruchu, kultury a volnočasových aktivit)
  • posílit zákonná práva podezřelých či obviněných ze spáchání trestného činu – a to zejména dětí a zranitelných osob
  • optimalizovat předpisy EU pro urovnávání přeshraničních sporů o malé peněžní částky při nákupu zboží po internetu nebo v jiné zemi Unie
  • vytvořit online nástroj, který umožní spotřebitelům porovnávat ceny digitálních produktů v různých zemích
  • usnadnit lidem vyhledávání informací o tom, na koho se mohou v případě problémů v jiné zemi Unie obracet
  • umožnit občanům volit v celostátních volbách v domovské zemi, ať už žijí kdekoli v EU.

Tyto návrhy vycházejí z podnětů, které Komise obdržela na základě on-line veřejné konzultace English , probíhajících diskusí s občany English a také dotazů, na které odpovídala informační služba Europe Direct.

Komise také pravidelně podává zprávy o stavu základních práv DeutschEnglishfrançais a o rovnosti žen a mužů English v EU.

Tyto návrhy ještě umocňují opatření, která Komise přijala již v roce 2010 English , aby zefektivnila práva občanů v praxi. Tato opatření se nyní realizují.

Co je evropské občanství?

Každý občan kterékoli země Unie je zároveň občanem EU. Kromě práv své domovské země mají občané EU také dodatečná práva, která jim zaručují smlouvy EU a Listina základních práv Evropské unie .

Občanství EU lidem zaručuje, že mohou svobodně žít, pracovat, cestovat a nakupovat v kterémkoli z 27 členských států – stejně jako ve své domovské zemi.

Více o vašich právech občana EU

2013 – Evropský rok občanů

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy