Navigacijska pot

Sodniško kladivo in podstavek © EU

Nekatere evropske države morajo okrepiti reforme pravosodnega sistema za učinkovitejše reševanje sporov v civilnih in gospodarskih zadevah, kar bo pritegnilo vlagatelje in podjetja.

Izboljšanje kakovosti, neodvisnosti in učinkovitosti nacionalnih pravosodnih sistemov v EU je bistveno za doseganje visokih standardov v sodstvu ter pomembno za prebivalce in podjetja.

Izpolnjevanje visokih standardov v sodstvu tudi krepi privlačnost države za vlagatelje in podjetja, s tem pa prinaša tudi gospodarsko rast in nova delovna mesta.

Evropska komisija je državam v pomoč pripravila prvi pregled stanja na področju pravosodja English : letno oceno uspešnosti držav EU pri reševanju civilnih, gospodarskih in upravnih sporov.

Izsledki kažejo, da morajo nekatere države še okrepiti reforme, da bodo dosegle visoke standarde sodstva, kot jih poznajo v drugih državah. Glavne ugotovitve Komisije so:

  • v tretjini držav EU sodni spori trajajo dvakrat dlje kot v ostalih državah, kar ponekod vodi v obsežne zaostanke. Pravočasen zaključek sodnih postopkov je pomemben za vse;
  • v nekaterih državah EU še niso poskrbeli za redno spremljanje in ocenjevanje, ki bi izboljšala hitrost in kakovost sodstva;
  • alternativni načini reševanja sporov (denimo mediacija) lahko zmanjšajo obremenjenost sodišč in bi jih bilo treba pogosteje uporabljati, saj skrajšajo zamude;
  • zaupanje gospodarstva v neodvisnost sodstva je v nekaterih državah EU zelo nizko – treba je zagotoviti, da bodo uporabniki sistema videli, da je pravici zadoščeno;
  • elektronski sistemi lahko pomagajo zmanjšati zamude in stroške za posameznike in podjetja;
  • za učinkovitost sistema so pomembni tudi obvezno usposabljanje sodnikov in ustrezni viri.

Kaj sledi

Komisija bo po posvetovanju z državami članicami ugotovitve iz letošnjega poročila upoštevala pri pripravi priporočil za posamezne države, ki so del t.i. evropskega semestra, letnega ciklusa usklajevanja ekonomskih politik, namenjenih spodbujanju gospodarske rasti in ustvarjanju delovnih mest.

V naslednjem večletnem proračunu DeutschEnglishfrançais EU bo del sredstev namenjen izvajanju dogovorjenih pravosodnih reform v državah članicah.

Pregled stanja v državah članicah temelji na primerjavi posebnih kazalnikov, ki ocenjujejo kakovost, učinkovitost in neodvisnost sodstva. Komisija z njim spremlja razmere v pravosodju in zaznava morebitne težave.

Zagotavljanje učinkovitega delovanja nacionalnih pravosodnih sistemov je pomembno tudi za dosledno izvajanje zakonodaje EU, vključno s predpisi o gospodarstvu, varstvu potrošnikov in okolju.

Več o pravnih sistemih EU in držav članic

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave