Ścieżka nawigacji

Młotek sędziowski i waga © EU

Niektóre kraje muszą zintensyfikować reformy, by sprawy cywilne i handlowe były rozpatrywane sprawnie, co jest kluczem do przyciągnięcia inwestycji i przedsiębiorców.

Poprawa jakości, niezawisłości i wydajności krajowych systemów prawnych w całej UE jest kluczem do uzyskania wysokiego poziomu wymiaru sprawiedliwości. Jest to istotne zarówno dla obywateli, jak i przedsiębiorstw.

Uzyskanie takich wyższych standardów zwiększa także atrakcyjność kraju jako miejsca inwestycji i robienia biznesu, co z kolei przekłada się na większy wzrost i miejsca pracy.

Aby pomóc rządom Komisja przedstawia swoją pierwszą „tabelę wyników wymiarów sprawiedliwości English ”. Jest to coroczna ocena tego, w jaki sposób kraje UE radzą sobie ze sprawami cywilnymi, handlowymi i administracyjnymi.

Ocena pokazuje, że niektóre rządy muszą zintensyfikować reformy, by doścignąć te kraje UE, w których obowiązują wyższe standardy. Główne wnioski są następujące:

  • w jednej trzeciej krajów UE sprawy sądowe trwają co najmniej dwa razy dłużej niż w pozostałych krajach, co powoduje nawarstwiające się opóźnienia, Szybkie uzyskanie orzeczenia ma zasadnicze znaczenie dla każdego,
  • w niektórych krajach UE występują zapóźnienia jeżeli chodzi o regularne monitorowanie i ocenę mające usprawnić działanie wymiaru sprawiedliwości i zapewnić jego wyższą jakość,
  • alternatywne metody rozstrzygania spraw (takie jak mediacja) mogą zmniejszyć obciążenie sądów i powinny być szerzej wykorzystywane, by zmniejszyć opóźnienia,
  • w niektórych krajach UE przedsiębiorcy mają bardzo małą wiarę w niezawisłość sędziowską – sprawiedliwości musi stać się zadość,
  • systemy elektroniczne mogą pomóc w zmniejszeniu opóźnień i kosztów dla obywateli i przedsiębiorstw,
  • obowiązkowe szkolenia dla sędziów mają istotne znaczenie dla poprawy wydajności.

Kolejne działania

Po konsultacji z rządzami krajów UE, Komisja uwzględni problemy ustalone w tegorocznej tabeli wyników przy przygotowywaniu wytycznych dla poszczególnych krajów w ramach „europejskiego semestru” – dorocznego cyklu koordynacji polityki gospodarczej zorientowanego na generowanie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy.

W kolejnym wieloletnim budżecie DeutschEnglishfrançais UE znajdą się środki finansowe mające pomóc krajom UE w przeprowadzeniu uzgodnionych reform wymiaru sprawiedliwości.

W tabeli wyników porównuje się kraje UE z wykorzystaniem szczegółowych wskaźników dotyczących jakości, wydajności i niezawisłości wymiaru sprawiedliwości. Umożliwia to UE śledzenie tendencji, a dzięki temu określenie problematycznych obszarów.

Zagwarantowanie, by wszystkie krajowe systemy wymiaru sprawiedliwości działały sprawnie ma także zasadnicze znaczenie dla spójnego stosowania przepisów przyjmowanych na szczeblu UE, w tym tych dotyczących gospodarki, ochrony konsumentów i środowiska naturalnego.

Więcej informacji na temat systemu prawnego UE i krajach członkowskich

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki