Kruimelpad

Hamer en weegschaal © EU

Sommige landen moeten sneller hervormen om burgerlijke en handelszaken efficiënter te kunnen afhandelen. Dit is belangrijk om investeringen en handel aan te trekken.

Meer kwaliteit, onafhankelijkheid en efficiëntie van de nationale rechtsstelsels in de EU zijn onontbeerlijk voor een rechtvaardige maatschappij voor particulieren en bedrijven.

Als een land een goed rechtsstelsel heeft, zal dat investeringen en handel aantrekken, wat leidt tot economische groei en meer banen.

Om overheden te helpen, komt de Commissie met een eerste "justitiescorebord English ". Dit is een jaarlijkse evaluatie van hoe de EU-landen omgaan met burgerlijke, handels- en bestuursrechtelijke zaken.

Uit de evaluatie blijkt dat sommige regeringen te traag hervormingen doorvoeren om dezelfde hoge normen te bereiken als in andere EU-landen. De belangrijkste conclusies zijn:

  • in een derde van de EU-landen duren rechtszaken ten minste tweemaal zo lang als in de andere landen, wat leidt tot een steeds grotere achterstand. Snelle beslissingen zijn essentieel voor alle partijen
  • regelmatige evaluatie is nodig om de snelheid en kwaliteit in achterblijvende landen te verhogen
  • alternatieve methoden om geschillen op te lossen (zoals bemiddeling) kunnen de werkdruk van rechtbanken terugdringen en achterstanden kleiner maken
  • in sommige EU- landen beschouwen bedrijven de rechtbanken niet als onafhankelijk. Het vertrouwen moet daar hersteld worden
  • elektronische systemen kunnen helpen om achterstanden weg te werken en de kosten voor particulieren en bedrijven terug te dringen
  • verplichte opleidingen voor rechters en adequate bronnen zijn belangrijk om de efficiëntie te verbeteren.

Volgende stappen

Na raadpleging van de EU-regeringen en rekening houdend met het scorebord van dit jaar, komt de Commissie met aanbevelingen per land. Deze maken deel uit van het Europees semester, de jaarlijkse cyclus van onderlinge afstemming van het economisch beleid, gericht op economische groei en werkgelegenheid.

In de volgende meerjarenbegroting DeutschEnglishfrançais is geld vrijgemaakt om EU-landen te helpen de afgesproken juridische hervormingen door te voeren.

Het scorebord is een vergelijking van de EU-landen met behulp van indicatoren van juridische kwaliteit, efficiëntie en onafhankelijkheid. Hiermee kan de EU trends en probleemgebieden opsporen.

Pas als het rechtsstelsel in elk EU-land goed werkt, kan de EU-wetgeving, o.a. over economie, consumentenbescherming en milieubescherming, overal consistent worden toegepast.

Meer over de EU-wetgeving en de nationale rechtsstelsels

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links