Navigācijas ceļš

Āmurs un svari © EU

Dažām valstīm jāpasteidzina reformas, lai efektīvāk tiktu atrisinātas civillietas un komercstrīdi. Tiesu sistēmas efektivitāte ir svarīgs faktors, kas veicina investīcijas un uzņēmējdarbību.

Visā ES ir jāuzlabo valstu tiesu sistēmu kvalitāte un efektivitāte un jāvairo to neatkarība, lai nodrošinātu augstu tiesiskuma līmeni. Tas ir svarīgi gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem.

Augsti standarti valsti dara pievilcīgāku arī investīcijām un uzņēmējiem, tādējādi tiek stimulēta izaugsme un jaunu darbvietu rašanās.

Lai valdībām palīdzētu, Komisija ir sagatavojusi pirmo rezultātu apkopojumu tiesiskuma jomā English . Šo novērtējumu Komisija plāno veikt katru gadu, analizējot, kā ES dalībvalstis izskata civillietas, komercstrīdus un administratīvas lietas.

Novērtējumā konstatēts, ka dažu valstu valdībām ir jāpaātrina reformas, lai ieviestu tikpat augstus standartus, kādi jau pastāv citur ES. Galvenie novērojumi ir šādi:

  • trešdaļā ES valstu tiesāšanās ievelkas divreiz ilgāk nekā pārējās ES dalībvalstīs, un dažkārt tiesas netiek galā, neizskatītās lietas krājas. Taču saņemt spriedumu laicīgi ir būtiski visām iesaistītajām personām;
  • dažās ES dalībvalstīs ir nepilnības regulāras uzraudzības un novērtēšanas jomā, lai arī ar šīm metodēm tiesu sistēma varētu darboties ātrāk un labāk;
  • alternatīvas lietu risināšanas metodes (piemēram, mediācija) var samazināt tiesu slodzi un būtu jāizmanto plašāk, lai samazinātu aizkavēšanos;
  • dažās ES valstīs uzņēmumi ļoti maz uzticas tiesu neatkarībai. Tātad ir jāvairo taisnīgums;
  • elektroniskas sistēmas var samazināt aizkavēšanos un izmaksas gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem;
  • obligātas mācības tiesnešiem un pienācīgi resursi ir būtiski faktori, kas vairo efektivitāti.

Kas notiks tālāk

Pēc konsultācijām ar ES dalībvalstu valdībām Komisija šāgada apkopojumā apzinātās problēmas paturēs prātā, gatavojot konkrētām valstīm paredzētus ieteikumus šāgada Eiropas pusgada ietvaros (tas ir ekonomikas politikas ikgadējas koordinācijas cikls, kura mērķis ir veicināt izaugsmi un nodarbinātību).

Nākamajā ES daudzgadu budžetā DeutschEnglishfrançais būs pieejams finansējums, kas ES dalībvalstīm palīdzēs veikt tiesu sistēmas reformas, par kurām iepriekš panākta vienošanās.

Rezultātu apkopojumā ES dalībvalstis salīdzinātas pēc dažādiem tiesu kvalitātes, efektivitātes un neatkarības rādītājiem. Tādējādi ES novēro tendences un apzina trūkumus.

Visu valstu tiesu sistēmu darbības efektivitāte ir jāpanāk arī tāpēc, ka bez tās nav iespējama ES tiesību aktu (piemēram, par ekonomiku, patērētāju un vides aizsardzību) konsekventa piemērošana.

Sīkāk par ES un valstu tiesu sistēmām

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites