Naršymo kelias

Plaktukas ir svarstyklės © ES

Kai kurios šalys turi paspartinti reformas, kad galėtų veiksmingai spręsti civilines ir komercines bylas – tai itin svarbu norint pritraukti investicijas ir verslą.

Visos ES nacionalinių teisės sistemų kokybės, nepriklausomumo ir veiksmingumo didinimas – itin svarbus siekiant aukštų teisingumo standartų. Jis rūpi ir gyventojams, ir įmonėms.

Be to, laikantis aukštų standartų didėja šalies patrauklumas investuotojams ir verslui, o taip skatinamas ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas.

Kad padėtų vyriausybėms, Komisija pateikia pirmą teisingumo rezultatų suvestinę English . Tai metinis vertinimas, kaip ES šalims sekasi spręsti civilines, komercines ir administracines bylas.

Iš vertinimo matyti, kad kai kurios vyriausybės turi spartinti reformas, kad pasiektų aukštus standartus, kokie nustatyti kitose ES šalyse. Pagrindinės pastabos:

  • trečdalyje ES šalių bylos teismuose nagrinėjamos bent dvigubai ilgiau negu kitose ES šalyse. Kartais dėl to kaupiasi vis daugiau neišspręstų bylų. Visiems nepaprastai svarbu, kad sprendimai būtų priimami laiku;
  • kai kuriose ES šalyse trūksta reguliaraus stebėjimo ir vertinimo, kurių paskirtis – užtikrinti didesnę teisingumo vykdymo spartą ir kokybę;
  • dėl alternatyvių ginčų sprendimo būdų (tokių kaip tarpininkavimas) gali sumažėti teismų darbo krūvis, todėl, kad bylų sprendimas pernelyg neužtruktų, jais turėtų būti naudojamasi dažniau;
  • kai kuriose ES šalyse įmonės teismų nepriklausomumą vertina labai prastai, o turi būti matoma, kad teisingumas vykdomas;
  • vėlavimo atvejus ir gyventojų bei įmonių išlaidas gali padėti sumažinti elektroninės sistemos;
  • didinant efektyvumą svarbus privalomas teisėjų mokymas ir pakankami ištekliai.

Tolesni veiksmai

Pasikonsultavusi su ES šalių vyriausybėmis, Komisija į šių metų rezultatų suvestinėje nurodytas problemas atsižvelgs rengdama konkrečioms šalims skirtas gaires. Jos bus teikiamos per šių metų „Europos semestrą“ – metinį ekonominės politikos koordinavimo ciklą, kurio tikslas – ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas.

Finansavimas, skirtas padėti ES šalims imtis sutartų teismų reformų, bus numatytas kitame ES daugiamečiame biudžete DeutschEnglishfrançais .

Rezultatų suvestinėje ES šalys lyginamos naudojant konkrečius teismų sistemos kokybės, veiksmingumo ir nepriklausomumo rodiklius. Ja naudodamasi ES gali matyti tendencijas ir taip nustatyti problemines sritis.

Užtikrinti, kad visos nacionalinės teisingumo sistemos veiktų efektyviai, taip pat itin svarbu, kad būtų galima nuosekliai taikyti ES teisės aktus – taip pat skirtus ekonomikai, vartotojų apsaugai bei aplinkai.

Daugiau apie ES ir nacionalines teisės sistemas

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos