Navigációs útvonal

Bírói kalapács és mérleg © EU

Egyes tagállamoknak fel kell gyorsítaniuk a jogrendszerük átalakítását célzó reformokat a polgári és a kereskedelmi ügyek eredményes megoldása érdekében, ami fontos szempontot jelent a befektetők és az üzleti élet szereplői számára.

A tagállami jogrendszerek minőségét, függetlenségét és hatékonyságát EU-szerte javítani kell annak érdekében, hogy mindegyik tagországban magas szinten érvényesüljön a jog. Ez a polgárok és a vállalkozások számára egyaránt fontos.

A hatékony jogérvényesülés növeli az adott ország vonzerejét a befektetők és az üzletemberek szemében, ami kedvezően hat a gazdasági növekedésre és a munkahelyteremtésre.

A Bizottság segíteni kívánja a tagállamokat a jogi reformok végrehajtásában. Ennek érdekében – fennállása óta első alkalommal – ún. igazságügyi eredménytáblát English tesz közzé. Az eredménytábla azt a célt szolgálja, hogy minden évben értékelést adjon a tagállami igazságügyi rendszerek teljesítményéről, azaz arról, mennyire hatékonyan kezelik az egyes országok a polgári, kereskedelmi és közigazgatási ügyeket.

Az értékelés megállapítja, hogy egyes tagállamoknak fel kell gyorsítaniuk reformjaikat annak érdekében, hogy igazságügyi rendszerük olyan magas színvonalon működjön, ahogy az más európai uniós országokban tapasztalható. Az értékelés főbb megállapításai a következők:

  • Az uniós országok egyharmadában a bírósági peres ügyek legalább kétszer annyi ideig tartanak, mint a többi tagállamban. Ez sok esetben az ügyhátralék növekedését okozza. Mindenki számára fontos, hogy az ügyekben időben döntés szülessen.
  • Rendszeres ellenőrzésre és értékelésre van szükség ahhoz, hogy javuljon az igazságszolgáltatás sebessége és minősége azokban az EU-országokban, ahol ezen a téren a többihez képest lemaradás tapasztalható.
  • Gyakrabban kell élni az alternatív vitarendezési módszerek (pl. a közvetítés) lehetőségével, mert ezáltal csökkenteni lehet a bíróságok munkaterhelését, és meg lehet előzni az ügyek elhúzódását.
  • Egyes országokban az üzleti élet szereplői kedvezőtlenül ítélik meg a bíróságok függetlenségét, tenni kell tehát azért, hogy az igazságszolgáltatás érzékelhetően betöltse feladatát.
  • Célszerű bővíteni az elektronikus rendszerek alkalmazását annak érdekében, hogy a peres ügyek ne húzódjanak el, illetve hogy csökkenjenek a költségek. Ez a polgárok és a vállalkozások számára egyaránt kedvező lenne.
  • A hatékonyság növelése érdekében gondoskodni kell a szükséges erőforrásokról, és a bírákat kötelező jellegű képzésben kell részesíteni.

Következő lépések

Az uniós tagállamok kormányaival történő konzultációt követően a Bizottság az igazságügyi eredménytábla elkészítésekor megfogalmazott megállapításokat figyelembe fogja venni azoknak az országspecifikus ajánlásoknak a kidolgozása során, melyeket az európai szemeszter keretében ad ki az EU-tagországok számára. Az európai szemeszter a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás előmozdítását célzó gazdaságpolitikai koordináció évente ismétlődő ciklusa.

Az EU következő időszakra szóló többéves költségvetése DeutschEnglishfrançais forrásokat biztosít majd arra a célra, hogy segítsen a tagállamoknak végrehajtani a szükséges reformokat.

Az eredménytábla különböző mutatók segítségével hasonlítja össze az uniós országok igazságügyi rendszerének színvonalát, hatékonyságát és függetlenségét. Az értékelés lehetővé teszi az EU számára, hogy nyomon kövesse a főbb tendenciák alakulását, és ezáltal beazonosítsa a problémás területeket.

A tagállami igazságügyi rendszerek hatékony működése az uniós szinten elfogadott jogszabályok következetes alkalmazása szempontjából is döntő jelentőséggel bír. Példaként említhetők a gazdasági, fogyasztóvédelmi és környezetvédelmi EU-jogszabályok.

További információk az uniós és a tagállami jogrendszerekről

Kontrasztos megjelenítés Normál betűméret Legnagyobb betűméret Küldje el az oldalt ismerősének Oldal nyomtatása

 

Megtalálta-e a keresett információt?

Igen Nem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?

Hasznos linkek