Cosán nascleanúna

Casúr breithimh agus meá © AE

Ní mór do roinnt tíortha dlús a chur le hathchóirithe chun cásanna sibhialta agus tráchtála a réiteach ar bhealach éifeachtúil - rud atá fíorthábhachtach ó thaobh infheistíocht agus gnólachtaí a mhealladh.

Is gá cáilíocht, neamhspleáchas agus éifeachtúlacht córas náisiúnta dlí a fheabhsú ar fud an AE le go mbeidh ardchaighdeán ceartais i réim, rud atá tábhachtach do dhaoine agus do chomhlachtaí araon.

Má tá ardchaighdeán ceartais i dtír is amhlaidh is tarraingtí atá sí mar áit ina ndéanfaí infheistíocht agus gnó - rud a chuireann borradh faoin bhfás agus faoi chruthú fostaíochta.

Chun cuidiú le rialtais, tá an Coimisiún ag cur ar fáil a chéad 'scórchlár ceartais English '. Meastóireacht bhliantúil atá ann ar an dóigh a ndéileálann tíortha den AE le cásanna sibhialta, tráchtála agus riaracháin.

Léiríonn an mheastóireacht gur gá do roinnt rialtas dlús a chur le hathchóirithe chun caighdeáin níos airde a bhaint amach mar atá i bhfeidhm in áiteanna eile san AE. Is iad seo príomhthorthaí na meastóireachta:

  • cásanna cúirte dhá oiread níos faide ar a laghad: in aon trian de thíortha an AE ná mar a bhíonn sa chuid eile den AE, a fhágann go mbíonn riaráistí ann uaireanta. Bunriachtanas do chách is ea cinntí tráthúla;
  • faireachán agus meastóireacht rialta a dhéanamh chun luas agus cáilíocht an cheartais, atá tite ar gcúl i dtíortha áirithe den AE, a fheabhsú;
  • modhanna malartacha chun cásanna a réiteach (amhail idirghabháil): d'fhéadfaidís an t-ualach oibre ar na cúirteanna a mhaolú agus ba cheart níos mó úsáide a bhaint astu chun moilleanna a laghdú;
  • easpa múiníne ag lucht gnó i dtíortha áirithe as neamhspleáchas na gcúirteanna – ní mór a léiriú go bhfuil an ceartas i réim;
  • córais leictreonacha: féadfaidh siad cuidiú chun moilleanna agus costais do dhaoine agus gnólachta a laghdú;
  • tá sé tábhachtach oiliúint éigeantach a chur ar bhreithiúna agus acmhainní leordhóthanacha a chur ar fáil chun éifeachtúlacht a fheabhsú.

Na chéad chéimeanna eile

Tar éis dul i gcomhairle le rialtais an AE, cuirfidh an Coimisiún na saincheisteanna a aithníodh i scórchlár na bliana seo san áireamh agus treoracha á n-ullmhú aige do thír shonrach mar chuid de 'Sheimeastar Eorpach' na bliana seo – timthriall bhliantúil de chomhordú beartais eacnamaíoch atá dírithe ar an bhfás agus ar chruthú fostaíochta.

Cuirfear maoiniú ar fáil a chuideoidh le tíortha den AE athchóirithe breithiúnacha a dhéanamh sa chéad bhuiséad ilbhliantúil DeutschEnglishfrançais eile den AE.

Leis an scórchlár, cuirtear tíortha an AE i gcomparáid lena chéile ag úsáid táscairí sonracha a bhaineann le cáilíocht bhreithiúnach, éifeachtúlacht agus neamhspleáchas. Fágann sé gur féidir leis an AE treochtaí a rianú chun cruacheisteanna a aithint.

Ar maithe le cur i bhfeidhm comhsheasmhach dlíthe ar leibhéal an AE – lena n-áirítear dlíthe a bhaineann le cúrsaí eacnamaíocha, cosaint tomhaltóirí agus an comhshaol – ní mór a áirithiú go bhfeidhmíonn na córais náisiúnta ceartais ar bhealach éifeachtúil.

Tuilleadh eolais ar chórais náisiúnta dlí agus ar chóras dlí an AE

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links