Navigointipolku

Oikeusalan tulostaulu kannustaa uudistuksiin - 28/03/2013

Vaaka ja nuija © EU

Joidenkin EU-maiden on panostettava uudistuksiin, joilla tehostetaan siviili- ja kauppaoikeudellisten tapausten ratkaisemista, mikä edistää investointeja ja liiketoimintaa.

Kansallisten oikeusjärjestelmien laadun, riippumattomuuden ja tehokkuuden parantaminen on tärkeää sekä kansalaisten että yritysten kannalta.

Korkealaatuinen oikeusjärjestelmä parantaa myös maan houkuttelevuutta investointi- ja liiketoimintapaikkana ja lisää siten kasvua ja työllisyyttä.

Koska komissio haluaa tukea jäsenmaita oikeusjärjestelmien kehittämisessä, se alkaa julkaista vuotuista oikeusalan tulostaulua English . Nyt ensimmäistä kertaa julkaistava tulostaulu on arviointi siitä, kuinka EU-maat huolehtivat siviili-, kauppa- ja hallinto-oikeuden alan tapauksista.

Arvio osoittaa, että joidenkin maiden on kiristettävä uudistusten tahtia saavuttaakseen muissa EU-maissa vallitsevan korkean tason. Keskeiset huomiot ovat seuraavat:

  • Kolmasosassa EU-maista oikeustapausten käsittely kestää kaksi kertaa niin kauan kuin muissa maissa, mikä toisinaan kasvattaa vireillä olevien asioiden sumaa. Juttujen ratkaiseminen ajallaan on kaikkien kannalta tärkeää.
  • Säännöllisellä seurannalla ja arvioinnilla voidaan parantaa oikeudenkäynnin nopeutta ja laatua niissä maissa, joissa nyt ilmenee ongelmia.
  • Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt (esimerkiksi sovittelumenettely) voivat vähentää tuomioistuinten työtaakkaa. Niitä olisi käytettävä laajemmin, jotta vältetään viivästyksiä asioiden käsittelyssä.
  • Joissakin EU-maissa liikeyritysten käsitys oikeuslaitoksen riippumattomuudesta on hyvin alhainen – oikeuden on toteuduttava näkyvästi.
  • Sähköisten järjestelmien käyttö voi vähentää viivästymiä ja pienentää kansalaisille ja liikeyrityksille koituvia kustannuksia.
  • Tuomarien pakollinen koulutus ja riittävät resurssit ovat tärkeitä tehokkuuden parantamiselle.

Jatkotoimet

Komissio kuulee EU-maiden hallituksia ja ottaa tulostaulun huomioon, kun se valmistelee maakohtaisia ohjeita osana tämänvuotista EU-ohjausjaksoa. EU-ohjausjakso on vuotuinen talouspolitiikan koordinointiväline, jolla pyritään edistämään kasvua ja työllisyyttä.

EU:n seuraavaan monivuotiseen talousarvioon DeutschEnglishfrançais varataan myös rahoitusta EU-maiden auttamiseksi sovittujen oikeudellisten uudistusten toteuttamisessa.

Tulostaulussa vertaillaan EU-maiden oikeusjärjestelmien laatua, tehokkuutta ja riippumattomuutta erityisten indikaattorien avulla. Sen avulla EU voi seurata alan kehitystä ja tunnistaa ongelmakohtia.

Kansallisten oikeusjärjestelmien tehokas toiminta on tärkeää myös EU-lainsäädännön johdonmukaisen soveltamisen kannalta esimerkiksi talouden, kuluttajansuojan ja ympäristönsuojelun aloilla.

EU:n ja sen jäsenmaiden oikeusjärjestelmät – lisätietoa

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä