Sti

Reform af retsvæsenet – mod en højere standard - 28/03/2013

Hammer og vægtskåle © EU

Nogle lande skal skrue op for reformtempoet og højne standarden inden for civil- og handelsretlige sager – det giver investeringer og forretninger.

De nationale retssystemer i EU skal fungere bedre og blive mere uafhængige og effektive. Det er helt fundamentalt for at sikre et retsvæsen af høj standard og vigtigt for både borgere og virksomheder.

Et velfungerende retsvæsen gør også et land mere tiltrækkende at investere og gøre forretninger i – til gavn for vækst og jobskabelse.

For at hjælpe EU-landene kommer Kommissionen nu med sin første resultattavle English på retsområdet. Det er en årlig evaluering af, hvordan EU-landene håndterer civile, kommercielle og administrative sager.

Evalueringen viser, at nogle lande skal skrue op for reformtempoet for at nå op på de højere standarder, der er indført andre steder i EU, og konstaterer især følgende:

  • Retssager tager mindst dobbelt så lang tid i en tredjedel af EU-landene end i resten af EU, og det skaber et voksende efterslæb flere steder. Det er vigtigt for alle parter, at afgørelser træffes hurtigt.
  • Regelmæssig overvågning og evaluering for at øge tempoet og kvaliteten i retssystemet er en mangelvare i visse EU-lande.
  • Alternative konfliktløsningsprocedurer (f.eks. mægling) kan nedbringe domstolenes arbejdsbyrde og bør anvendes bredere for at mindske forsinkelser.
  • Erhvervslivets opfattelse af domstolenes uafhængighed er meget ringe i nogle EU-lande – folk skal føle, at retfærdigheden sker fyldest.
  • Elektroniske systemer kan være med til at reducere forsinkelser og omkostninger for borgere og virksomheder.
  • Obligatorisk uddannelse af dommere og tilstrækkelige midler er vigtige for at sikre større effektivitet.

Næste skridt

Kommissionen vil nu mødes med EU-landene. De problemer, der er konstateret i dette års resultattavle, vil blive taget i betragtning, når man udarbejder de landespecifikke analyser, der indgår i dette års europæiske halvår. Det er en årligt tilbagevendende runde, som skal samordne den økonomiske politik og sikre øget vækst og jobskabelse.

EU's næste flerårige budget DeutschEnglishfrançais afsætter midler til at hjælpe EU-landene med at indføre de aftalte retlige reformer.

Resultattavlen sammenligner EU-landene ved hjælp af særlige indikatorer for retsvæsenets kvalitet, effektivitet og uafhængighed. Dermed kan EU vurdere forskellige tendenser og indkredse problemområder.

Det er også afgørende, at alle nationale retssystemer fungerer effektivt, så man kan sikre en ensartet anvendelse af EU-lovgivningen – bl.a. vedrørende økonomi, forbrugerbeskyttelse og miljø.

Mere om EU og de nationale retssystemer

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links