Cesta

Soudcovské kladívko s vahami – symboly spravedlnosti © EU

Některé země musí napnout síly a pokročit s reformami, které umožní efektivnější řešení občanskoprávních a obchodněprávních sporů. Má to klíčový význam k přilákání investic a podnikatelských aktivit.

Zvýšení kvality, nezávislosti a účinnosti vnitrostátních právních systémů v EU je klíčové. Vysoká úroveň právní ochrany má velký význam jak pro jednotlivce, tak pro podniky.

Vysoký standard v justici přispívá k atraktivitě země z hlediska investic a podnikání — a tudíž i z hlediska zvyšování růstu a vytváření pracovních míst.

Komise chce členským státům pomoci a vydává proto svůj první srovnávací přehled o soudnictví English . Jedná se o každoroční hodnocení toho, jak se členským státům daří řešit právní spory v oblastech občanského, obchodního a správního práva.

Hodnocení ukazuje, že některé z členských států musí urychlit reformy, pokud chtějí dosáhnout standardu, který je běžný v jiných zemích EU. Hlavní zjištění jsou tato:

  • V jedné třetině zemí EU trvá rozhodování soudních sporů nejméně dvakrát déle než jinde v EU, což někdy způsobuje vršení neuzavřených případů. Včasná rozhodnutí přitom mají velkou důležitost pro celou společnost.
  • V některých zemích EU pokulhává v soudnictví pravidelné sledování a hodnocení, které by pomohlo zvýšit rychlost a kvalitu.
  • Měly by být lépe využívány alternativní způsoby řešení sporů – například mediace. Mohou snížit pracovní zátěž soudců.
  • V některých členských zemích existuje poměrně nízká důvěra v nezávislost soudů ze strany podnikatelů.
  • Měly by být využívány elektronické systémy, které mohou pomoci snížit počet zpožděných případů a snížit náklady pro občany i podniky.
  • Pro zlepšení efektivity je důležité povinné vzdělávání soudců a vyčleňování přiměřených zdrojů.

Další kroky

Výsledky letošního srovnávacího přehledu o soudnictví bude Komise konzultovat s vládami členských států a zohlední je při přípravě pokynů pro jednotlivé země v rámci letošního evropského semestru – ročního cyklu koordinace hospodářské politiky zaměřené na růst a vytváření pracovních míst.

Finanční prostředky vyčleněné Evropskou unií na pomoc při realizaci dohodnutých reforem soudnictví budou k dispozici v jejím příštím víceletém rozpočtu DeutschEnglishfrançais .

Přehled srovnává soudní systémy členských zemí podle ukazatelů kvality, účinnosti a nezávislosti. Umožňuje vysledovat převládající trendy a problémové oblasti.

Zajištění účinnosti vnitrostátních soudních systémů má kromě jiného zásadní význam také pro jednotné uplatňování evropských právních předpisů – včetně těch, která se dotýkají ekonomiky, ochrany spotřebitele a životního prostředí.

Více o vnitrostátních právních systémech v evropském kontextu

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy