Навигационна пътека

Чукче и везни © ЕС

Някои страни трябва да ускорят реформите за по-ефективно разглеждане на граждански и търговски дела – от основно значение за привличане на инвестиции и предприятия.

Повишаването на качеството, независимостта и ефективността на националните съдебни системи в ЕС е от основно значение за постигане на високи стандарти на правосъдие и е важно както за хората, така и за предприятията.

Подобряването на съдебната система също така води до увеличаване на привлекателността на дадена страна като място за инвестиции и развиване на бизнес. Това от своя страна допринася за растежа и създаването на работни места.

За да помогне на правителствата, Комисията представя своето първо информационно табло в областта на правосъдието English . Това е годишна оценка на начина, по който страните от ЕС се справят с гражданските, търговските и административните дела.

Оценката показва, че някои правителства трябва да ускорят реформите, за да постигнат високите стандарти, които се прилагат в други държави от ЕС. Основните наблюдения са:

  • в една трета от страните от ЕС съдебните дела продължават най-малко два пъти по-дълго, отколкото в останалите, като понякога броят на натрупаните за разглеждане дела нараства. Навременните решения са от голямо значение за всички;
  • редовното наблюдение и оценка с цел подобряване на бързината и качеството на правосъдието изостават в някои страни от ЕС;
  • алтернативните методи за разрешаване на дела (например медиация) могат да допринесат за намаляване на натоварването на съдилищата и трябва да се използват в по-голяма степен, за да се намалят забавянията;
  • оценката на предприятията за независимостта на съдилищата е много ниска в някои страни от ЕС – правосъдието трябва да е видимо;
  • електронните системи могат да помогнат за намаляване на забавянията и на разходите за хората и предприятията;
  • задължителното обучение за съдиите и подходящите ресурси са важни за подобряване на ефективността.

Следващи стъпки

След като се консултира с правителствата на страните от ЕС, Комисията ще вземе предвид проблемите, идентифицирани в информационното табло, когато изготвя специфичните за всяка държава препоръки в рамките на тазгодишния европейски семестър – годишен цикъл на координация на икономическите политики с цел създаване на растеж и работни места.

В следващия многогодишен бюджет DeutschEnglishfrançais на ЕС е предвидено финансиране за подпомагане на страните от Съюза да извършат договорените съдебни реформи.

В информационното табло страните от ЕС се сравняват въз основа на показатели за качеството, ефективността и независимостта на правосъдието. То дава възможност на Съюза да проследява тенденциите и така да идентифицира проблемни области.

Ефективната работа на всички национални съдебни системи е от решаващо значение и за последователното прилагане на законодателството на ЕС – включително относно икономиката, защитата на потребителите и околната среда.

Още за ЕС и националните съдебни системи

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки