Navigačný riadok

Bezpečné hranice, inteligentnejšie kontroly - 28/02/2013

Cestovný pas © EU

Návrhy by pomohli zlepšiť kontroly tých, ktorí vstupujú do schengenského priestoru bez hraníc, urýchliť postupy pri kontrole častých návštevníkov a zvýšiť bezpečnosť.

Občania EÚ môžu v schengenskom priestore voľne cestovať medzi krajinami bez hraničných kontrol. Cudzinci cestujúci do EÚ majú po prejdení pasovej kontroly na jednom z kontrolných miest schengenskej hranice rovnakú možnosť voľného pohybu.

Avšak nárast počtu cudzincov prichádzajúcich do EÚ by mohol zvyšovať meškanie na hraniciach v prípade, že sa nezlepšia postupy vstupnej kontroly.

V reakcii na tieto skutočnosti Komisia navrhuje vytvoriť spoločný systém elektronickej registrácie English (en) na hraniciach. Tým by sa urýchlil vstup a výstup pre legálne cestujúce osoby a zároveň by sa zlepšila bezpečnosť všetkých krajín EÚ.

Program registrovaných cestujúcich

Častí návštevníci EÚ by sa mohli zapísať do nového programu, ktorý by im umožnil vstupovať do schengenského priestoru cez zjednodušené pohraničné kontroly. Po prvej kontrole by dostali elektronicky snímateľnú kartu, ktorá by im zabezpečila oprávnenie vstupovať do EÚ.

Po zaregistrovaní by mohli používať kartu v automatizovaných bránach na vstup a výstup namiesto toho, aby museli prechádzať cez manuálne pasové kontroly. Brány by elektronicky preverili ich kartu, cestovné doklady a odtlačky prstov, aby sa zabezpečilo, že ide o legálne cestujúce osoby.

Očakáva sa, že systém bude každý rok využívať približne 5 miliónov cestujúcich. Medzi nich patria obchodní cestujúci, pracovníci s krátkodobými pracovnými zmluvami, výskumní pracovníci, študenti a osoby, ktoré žijú v blízkosti hraníc EÚ. Je v našom hospodárskom záujme čo najviac im uľahčiť vstup do EÚ. Prínos zahraničných cestujúcich pre hospodárstvo EÚ v roku 2011 predstavoval 271 miliárd EUR.

Elektronické zaznamenávanie výstupu a vstupu

Zlepšenie postupov by sa týkalo všetkých cestujúcich. Spoločný elektronický systém registrácie by príslušným orgánom umožnil rýchlo určiť porušenie pravidiel zo strany zahraničného cestujúceho.

Elektronický systém by nahradil súčasný manuálny systém, ktorý sa zakladá najmä na kontrole pečiatok a víz v cestovných dokladoch. Manuálne kontroly sú časovo náročné a orgánom pohraničnej kontroly neľahčujú odhalenie osôb, ktoré prekročili povolenú dĺžku pobytu v EÚ.

Ďalšie kroky

Návrhy teraz prerokuje Európsky parlament a ministri členských štátov. Ich zavedenie je plánované na rok 2018.

Viac o schengenskom priestore English (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy