Ścieżka nawigacji

Bezpieczne granice, skuteczniejsze kontrole - 28/02/2013

Paszport © UE

Propozycje Komisji spowodują wzmocnienie kontroli osób wjeżdżających na teren unijnego obszaru, na którym możliwe jest podróżowanie bez paszportu, przyśpieszą procedurę przekraczania granicy osób często podróżujących do UE oraz zagwarantują większe bezpieczeństwo.

Obywatele UE mogą podróżować bez paszportów między państwami na obszarze swobodnego przemieszczania się, bez obowiązku przechodzenia kontroli granicznych. Obcokrajowcy wjeżdżający na teren UE również korzystają z tego prawa – po przejściu kontroli paszportowej na jednym z zewnętrznych przejść granicznych UE.

Niemniej jednak liczba obcokrajowców wjeżdżających na teren UE zwiększa się – mogłoby to spowodować wydłużenie okresu oczekiwania na przejściach granicznych, gdyby jednocześnie nie usprawniono procedur umożliwiających sprawne zarządzanie większym przepływem osób.

W związku z tym Komisja proponuje stworzenie wspólnego systemu rejestracji elektronicznej English (en) na granicach. Przyśpieszyłoby to procedury wjazdu i wyjazdu legalnie podróżujących osób oraz wpłynęłoby na podniesienie poziomu bezpieczeństwa wszystkich państw członkowskich UE.

Program zarejestrowanych podróżnych

Osoby często przyjeżdżające do UE będą mogły uczestniczyć w nowym programie, umożliwiającym im wjeżdżanie na obszar swobodnego przemieszczania się na podstawie uproszczonej procedury kontroli granicznej. Osoby takie otrzymają specjalną kartę po przejściu postępowania sprawdzającego i zakwalifikowaniu się do programu.

Po zarejestrowaniu się tacy podróżni będą mogli przekraczać granicę okazując kartę przy specjalnych bramkach wejścia i wyjścia, zamiast poddawać się tradycyjnej kontroli paszportów. Bramki elektronicznie skontrolują ich karty, dokumenty podróży oraz odciski palców, żeby sprawdzić, czy przekraczają granicę legalnie.

Szacuje się, że co roku z tego systemu będzie korzystać około pięć milionów podróżnych. Będą to osoby podróżujące służbowo, pracownicy zatrudnieni na umowy krótkookresowe, naukowcy, studenci oraz osoby mieszkające w regionach sąsiadujących z UE. W naszym interesie gospodarczym leży jak najdalej idące ułatwienie im wjazdu na teren Unii. W 2011 r. podróżni spoza UE wzbogacili unijną gospodarkę o 271 mld euro.

Elektroniczna rejestracja wjazdu i wyjazdu

Równocześnie usprawnione zostaną procedury obejmujące wszystkich podróżnych. Wspólny elektroniczny system rejestracji umożliwi organom kontrolnym szybkie ocenienie, która z często podróżujących osób naruszyła przepisy.

Nowy system zastąpi obecnie stosowane kontrole ręczne, polegające głównie na sprawdzaniu pieczątek i wiz w dokumentach podróży. Tego rodzaju kontrole zabierają dużo czasu i nie dają służbom możliwości łatwego sprawdzenia, która z osób nadmiernie przedłużyła swój pobyt.

Kolejne działania

Projekt przepisów zostanie teraz przekazany do rozpatrzenia Parlamentowi Europejskiemu i przywódcom krajów UE. Rozpoczęcie ich wdrażania zaplanowano na 2018 r.

Więcej na temat obszaru swobodnego przemieszczania się w UE English (en)

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki