Navigācijas ceļš

Drošas robežas un “viltīgākas” pārbaudes - 28/02/2013

Pase © ES

Komisija ierosinājusi pastiprināt to personu kontroli, kuras ieceļo ES brīvas pārvietošanās telpā, paātrināt procedūras cilvēkiem, kuri ES ieceļo bieži, un uzlabot drošību.

ES pilsoņi var ceļot brīvas pārvietošanās telpā, neizejot pasu kontroli un robežkontroli. Šādas tiesības ir arī ārpussavienības valstu pilsoņiem, kas, ieceļojot ES, izgājuši pasu kontroli uz ES ārējās robežas.

Tomēr pieaug ES ieceļojošo ārpussavienības pilsoņu skaits. Līdz ar to procedūras varētu ievilkties, ja tās nepielāgos šai tendencei.

Tāpēc Eiropas Komisija ierosina uz ES ārējām robežām ieviest vienotu elektroniskās reģistrācijas sistēmu English (en) . Tādējādi varētu paātrināt likumīgi ceļojošu personu ieceļošanu un izceļošanu, tajā pašā laikā uzlabojot visu ES dalībvalstu drošību.

Reģistrētu ceļotāju programma

Cilvēki, kas uz ES brauc bieži, varētu reģistrēties jaunā programmā. Tā viņiem ļautu ieceļot Šengenas zonā, izejot atvieglotas robežkontroles procedūras. Šādas personas vispirms pārbaudītu, lai noskaidrotu, vai tās atbilst prasībām. Tikai tad tām izsniegtu mašīnlasāmu karti.

Pēc reģistrācijas šādi ceļotāji varētu minēto karti lietot īpašās automatizētās ieceļošanas un izceļošanas ejās, neizejot parasto pasu kontroli, kuru veic darbinieks. Šādos automātiskos “vārtos” elektroniski pārbaudītu viņu kartes, ceļošanas dokumentus un pirkstu nospiedumus, lai pārliecinātos, ka viss notiek likumīgi.

Gaidāms, ka sistēmu varētu izmantot apmēram pieci miljoni ceļotāju gadā. Piemēram, uzņēmēji un cilvēki, kuriem ir īstermiņa darba līgumi ES, pētnieki, studenti un pierobežas iedzīvotāji. Viņiem ir pēc iespējas jāatvieglo ieceļošana, jo tas nāk par labu mūsu ekonomikai. 2011. gadā ES iebraukušu ārpussavienības valstu pilsoņu ieguldījums ES ekonomikā bija apmēram 271 miljards eiro.

Elektroniska izceļošanas un ieceļošanas uzskaite

Iecerēts uzlabot procedūras visiem ceļotājiem. Ja kāds ārpussavienības pilsonis pārkāpis noteikumus, ar vienotas elektroniskas reģistrācijas sistēmas palīdzību iestādes varētu to ātri atklāt.

Šis risinājums aizstātu pašreizējo sistēmu, kas nav automatizēta un kurā galvenokārt pārbauda zīmogus un vīzas ceļošanas dokumentos. Tā prasa daudz laika un neļauj iestādēm ātri atklāt tos, kuri ES ir palikuši ilgāk nekā atļauts.

Kas notiks tālāk

Priekšlikumus tagad izskatīs Eiropas Parlaments un ES vadītāji. Plānots, ka tos varētu īstenot 2018. gadā.

Sīkāk par Šengenas zonu, kur neveic pasu pārbaudi English (en)

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites