Cosán nascleanúna

Teorainneacha slána, seiceálacha níos cliste - 28/02/2013

Pas © AE

Leis na tograí seo, neartófaí rialuithe dóibh siúd atá ag teacht isteach i limistéar taistil saor ó phasanna an AE, chuirfí dlús le nósanna imeachta do chuairteoirí rialta, agus bheadh leibhéal slándála níos mó ann.

Féadfaidh saoránaigh an AE taisteal gan srian ó thír go tír sa limistéar saor ó phasanna gan a bheith faoi réir seiceálacha ag na teorainneacha. Is amhlaidh an scéal d'eachtrannaigh atá ag taisteal chuig an AE - a luaithe agus a théann siad trí rialú pasanna ag pointe iontrála amháin den limistéar sin.

Tá méadú ag teacht ar líon na n-eachtrannach atá ag taisteal chuig an AE, áfach, agus, dá bhrí sin, d'fhéadfadh tuilleadh moille a bheith ann mura ndéantar na nósanna imeachta a chuíchóiriú chun déileáil leis sin.

Tá an Coimisiún ag moladh córas coiteann le haghaidh clárú leictreonach English ag teorainneacha mar fhreagairt air sin. Chuirfeadh sin dlús le nósanna imeachta iontrála agus imeachta do thaistealaithe dlisteanacha agus chuirfí feabhas ar chúrsaí slándála thíortha ar fad an AE ag an am céanna.

Clár do thaistealaithe cláraithe

Bheadh cuairteoirí rialta ar an AE in ann páirt a ghlacadh i gclár nua a cheadódh dóibh teacht isteach sa limistéar saor ó phasanna tar éis dul trí sheiceálacha simplithe ag na teorainneacha. Thabharfaí cárta meaisín-inléite dóibh tar éis scrúdú agus seiceáil a dhéanamh orthu i dtús báire lena chinntiú go bhfuil siad inghlactha don chlár.

A luaithe is a bheidís cláraithe, bheidís in ann an cárta a úsáid ag geataí iontrála agus imeachta uathoibrithe seachas dul tríd na gnáth-sheiceálacha pas. Dhéanfadh na geataí seiceáil leictreonach ar a gcártaí, ar a gcáipéisí taistil agus ar a méarloirg lena chinntiú go bhfuil siad dlisteanach.

Táthar ag súil go mbainfidh thart ar 5 mhilliún taistealaí úsáid as an gcóras seo gach bliain. Orthu sin beidh taistealaithe gnó, oibrithe ar chonarthaí gearrthéarmacha, taighdeoirí, mic léinn agus iad siúd a bhfuil cónaí orthu gar do theorainneacha an AE. Is chun ár leasa eacnamaíoch féin atá sé a mbealach isteach a éascú. In 2011, b'ionann agus €271 billiún an méid a chur taistealaithe eachtrannacha isteach i ngeilleagar an AE.

Taifead leictreonach iontrála agus imeachta

Ag an am céanna, chuirfí feabhas ar nósanna imeachta do thaistealaithe i gcoitinne. Agus córas coiteann le haghaidh clárú leictreonach i bhfeidhm, bheadh na húdaráis in ann cinneadh tapa a dhéanamh i gcás ina mbrisfeadh eachtrannach na rialacha.

Thiocfadh an córas seo in áit an chórais reatha de láimh, atá bunaithe den chuid is mó ar stampaí agus ar víosaí i gcáipéisí taistil a sheiceáil. Córas fadálach atá sa chóras sin agus is deacair do na húdaráis na daoine sin a d'fhan níos faide san AE ná mar ba cheart a aimsiú.

Na chéad chéimeanna eile

Cuirfear na tograí faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus cheannairí an AE anois le breithniú a dhéanamh orthu, agus táthar ag súil iad a chur chun feidhme faoi 2018.

Tuilleadh faoi limistéar saor ó phasanna an AE English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links