Navigatsioonitee

Julgeolek piiridel, arukam kontroll - 28/02/2013

Pass © EL

Ettepanekutega tugevdataks kontrolli ELi passivabale alale sisenejate suhtes, kiirendataks menetlusi sagedaste külastajate puhul ning tagataks parem julgeolek.

ELi kodanikud võivad vabalt reisida ELi passikontrollita ala piires, läbimata piirikontrolle. Sama vabadus on ka ELi saabuvatel kolmandate riikide kodanikel, kes on korra läbinud passikontrolli, sisenedes sellesse alasse mõnes piiripunktis.

ELi saabuvate välismaalaste hulk kasvab ning see võib põhjustada pikema ooteaja, kui menetlusi ei kohandataks vastavalt koormusele.

Seepärast teeb komisjon ettepaneku luua piiridel elektroonilise registreerimise ühtne süsteem English (en) . See kiirendaks seaduslike reisijate sisenemise ja väljumise menetlusi, parandades samas kõigi ELi liikmesriikide julgeolekut.

Registreeritud reisija programm

ELi sageli reisivad isikud saaksid osaleda uues programmis, mis võimaldaks neil siseneda passikontrollita alale lihtsustatud piiriületuse vahendusel. Nad saaksid pärast esmast kontrolli ning heakskiitmist endale asjaomase masinloetava kaardi.

Kui sellised isikud on korra registreeritud, saaksid nad kasutada kaarti spetsiaalsetes automatiseeritud sisenemis- ja väljumispunktides ning nad ei peaks läbima ametniku teostatavat passikontrolli. Väravates kontrollitaks elektrooniliselt nende kaarti, reisidokumente ja sõrmejälgi, tagamaks sisenemise õiguspärasus.

Hinnanguliselt kasutaks sellist süsteemi igal aastal viis miljonit reisijat. Nende hulgas on ärireisijad, lühiajalise lepingu alusel töötavad inimesed, teadlased, üliõpilased ja ELiga piirnevate alade elanikud. Reisijate võimalikult lihtne sisenemine vastab ELi majanduslikele huvidele. 2011. aastal oli välisreisijate panus ELi majandusse 271 miljardit eurot.

Sisenemise ja väljumise elektrooniline registreerimine

Menetlusi muudetaks tõhusamaks kõigi reisijate jaoks. Elektroonilise registreerimise ühtne süsteem võimaldaks ametnikel kiiresti tuvastada, kas välisreisija on rikkunud eeskirju.

Süsteem asendaks praegust manuaalset süsteemi, mis põhineb peamiselt reisidokumentides leiduvate templite ja viisade kontrollimisel. See meetod on aeganõudev ning ei võimalda ametnikel lihtsasti tuvastada isikuid, kes on ELis viibinud lubatust kauem.

Järgmised sammud

Ettepanekuid hakkavad nüüd arutama Euroopa Parlament ja nõukogu ning need on kavas rakendada 2018. aastaks.

ELi passivabast alast täiendavalt English (en)

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad